Wodo-Trendy 2022 powróciły do Ustronia

Po przerwie spowodowanej pandemią Covid -19 powróciła kolejna edycja konferencji
Wodo- Trendy. Konferencja, odbyła się 9-10 czerwca br. w Ustroniu w Hotelu Belweder. I zgromadziła blisko 90 uczestników i pracowników firm wodociągowych. Głównym organizatorem tego branżowego spotkania było  Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, przy technicznym i merytorycznym wsparciu Jaworznickich Wodociągów.

W tym roku tytuł konferencji brzmiał: „Najnowsze standardy bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji wody”, a za cel wydarzenia obrano sobie integrację środowiska, dyskusję na tematy najbardziej istotne oraz aktualne i dotykające branżę. Nie zabrakło tematów poświęconych mikrozanieczyszczeniom wody we współczesnym świecie, utylizowaniu farmaceutyków ze ścieków, budowaniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, tematów związanych ze „śladem wodnym” tzw. wirtualną wodą.

Do wspólnej dyskusji oraz wystąpień zaproszeni zostali prelegenci i goście z całego kraju. Podczas konferencji z prezentacjami wystąpili m.in.: dr inż. Edyta Kudlek z Politechniki Śląskiej, dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Izabela Zimoch oraz prof. dr hab. Inż. Andrzej Witkowski Uniwersytet Śląski.

Zarząd Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego serdecznie podziękował pani Magdalenie Pochwalskiej, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Wiceprezesa Sosnowieckich Wodociągów i Członka Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, za pracę na rzecz wspólnych działań i zaangażowanie w rozwój i przemiany branży wodociągowej. Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, pan Andrzej Malinowski, w dowód uznania wręczył Statuetkę Stowarzyszenia.

Konferencja WODO-TRENDY była doskonałą okazją do zaprezentowania, przez przybyłe liczne grono wystawców, nowych produktów, które z uwzględnieniem ekologii i recyklingu są odważnie wprowadzane na rynek armatury wodociągowej.

Patronat nad konferencją objęła Izba Gospodarcza Wodociągi Polski oraz Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.