O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w celu

 • integracji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wzmocnienia ich siły, znaczenia i prestiżu,
 • stworzenia siły mającej wpływ na wypracowanie i prezentację wniosków, opinii legislacyjnych, opinii środowiska wobec władz samorządowych i państwowych,
 • wspomagania, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami,
 • instytucjonalnego stymulowania rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
 • budowania pozytywnego wizerunku branży oraz propagowania zasad etyki zawodowej,
 • służenia radą oraz wsparciem organizacjom w rozwiązywaniu zawodowych problemów członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się,
 • szerzenia wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów współpracy z interesariuszami w aglomeracjach miejskich i wiejskich,
 • współdziałania z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska,
 • organizowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych,
 • podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych oraz zaopatrzenia terenów wiejskich w wodę.,
 • świadczenia doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży wodociągowo-kanalizacyjnej.