Konferencja naukowo – technologiczna „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej”

W piątek 24 marca na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej” z okazji Światowego Dnia Wody pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorem konferencji było Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.  W trakcie konferencji zostały przedstawione efekty badań i analiz prowadzonych przez zespół Śląskiego Centrum Wody na rzece Odrze w lipcu i październiku 2022r. Zaprezentowane zostały następujące tematy :

– sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w lipcu i w październiku 2022r;

– jakość wód rzeki na Odrze w świetle badań terenowych i laboratoryjnych;

– stan wiedzy o sytuacji w Odrze latem 2022r. – wyniki raportu;

– jak analizować skutki zdarzeń katastrofalnych dla oceny ich przyczyn;

– katastrofa ekologiczna na Odrze – próba oceny potencjalnych przyczyń zjawiska;

– detekcja zmian parametrów hydrobiologicznych rzeki Odry w lipcu 2022r. na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz metod teledetekcyjnych;

– wybrane aspekty modelu regulacji systemu monitorowania wody.

W konferencji udział wzięli: Krzysztof Woś Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Mirosław Kurz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przedstawiciele świata nauki UŚ, IOŚ-PIB w Warszawie, VSB-Technical University of Ostrava.

Branżę wodociągową reprezentowali: Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prezesi i dyrektorzy Katowickich Wodociągów i wodociągów Tarnowskie Góry oraz prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.  Było to merytoryczne i ciekawe spotkanie pozwalające wyrobić sobie pogląd na temat katastrofy ekologicznej na Odrze latem 2022r.

W trakcie konferencji podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Wody a Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji I Regulacji Sektorowych.

22 marca – Światowy Dzień Wody

Dzień został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janeiro, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca. Regularne dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę) oraz bezpieczeństwa żywności.

Według szacunków UNICEF w 2050 r. nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku wody pitnej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest globalne ocieplenie. Przewiduje się, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4° Celsjusza może jeszcze w tym wieku doprowadzić do zniknięcia lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej. Od 1960 r. ich powierzchnia zmniejszyła się już o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo ich topnienia rośnie coraz szybciej. Konsekwencją zmian klimatycznych będą również coraz częstsze susze, powodzie, brak dostępu do wody pitnej dla coraz większej ilości ludzi oraz zatopienia niektórych wysp i rejonów nadbrzeżnych.

Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Powódź, susza, ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.

*Materiał opracowany przez Forum Wodociągów Polskich – Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

IX Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD – KAN w Szczyrku

W dniach 9-10 lutego w Szczyrku odbyła się IX Konferencja Naukowo – Techniczna. Konferencja rozpoczęła się wywiadem publicznym z udziałem Renaty Tomusiak , Prezes Zarządu MPWIK w m.st. Warszawy S.A. i Piotrem Ziętarą , Prezes Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa S.A., a poprowadził go Andrzej Malinowski, Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Tematem wywiadu było: Jakich menadżerów potrzebuje branża  wod. – kan. W pierwszej części dyskutowano o przewódcach przyszłości oraz o świecie biznesu, który zmienia się coraz szybciej a branża wodociągowo-kanalizacyjna doświadcza dziś szczególnych przeciwności. Otoczenie gospodarcze wymaga zatem od liderów nowych umiejętności. Uczestnicy wywiadu opowiadali jakie są potrzebne umiejętności i kompetencje w branży.

Drugim poruszonym obszarem było przywództwo wobec nowych pokoleń pracowników. Dzisiejszy sukces nie gwarantuje sukcesu jutro. Przedstawiono ciekawe dane, z których wynika, że jedna na dwie osoby rezygnuje z pracy z powodu przełożonego. Tylko 15% pracowników na świecie angażuje się w swoją pracę. 71% milenialsów planuje odejść z pracy w perspektywie dwóch lat z powodu szefa. Prezesi odpowiadali jak radzić sobie w tej sytuacji, jak unikać zagrożeń. Kolejnym tematem było przywództwo. Przytoczono definicję  przywództwa, która mówi, że polega ona na wyznaczaniu celu, opracowaniu strategii jego osiągania i zapewnienia odpowiednich zasobów, by do niego dotrzeć. Dyskutowaliśmy o tym jak wygląda przywództwo w wodociągach Warszawy i Krakowa. Nie wystarcza by współczesny lider tylko bacznie obserwował trendy rynkowe. Kluczowe jest by próbował je wyprzedzać, przewidywał najlepszy kierunek rozwoju. Obszary znaczące dla współczesnych liderów to: nowe technologie, specyfika przywództwa przyszłości, kształtowanie strategii, relacje z otoczeniem. Uczestnicy wywiadu opowiadali jaki powinien być przywódca przyszłości w branży.

Panel dyskusyjny zakończył cytat jednego z przywódców Huberta Joly”ego szefa firmy Best Buy : „Grubo myli się lider, który sądzi, że jego rolą jest odgrywanie najmądrzejszej osoby w pokoju i zapobieganie, by wszyscy wiedzieli, jaki jest mądry. Lider powinien wiedzieć, że jego rola polega na tworzeniu środowiska, w którym inni mogą odnieść sukces, i właśnie taki podąża właściwą drogą. Lider musi kierować się wartościami. Uczciwość w transparentnym świecie jest ważniejsza niż kiedykolwiwk. Nie chodzi tylko o przestrzeganie zasad, ale też o robienie właściwych rzeczy.”

Innym ciekawym wywiadem publicznym było spotkanie z Pawłem Sikorskim Prezesem Zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie prowadzone przez Annę Lembicz Redaktor Naczelną Kwartalnika „Wodociągi Polskie”. Temat wywiadu: Przyszłość branży wod.kan. w Polsce. Zagrożenia, szanse, rola IGWP.

Podczas 3 dni konferencji Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego  reprezentowali : Radosław Czajka Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. Tarnowskie Góry w wywiadzie publicznym, Krystyna Stachowicz Wiceprezes Zarządu RPWiK Zawiercie w prezentacji – Trudności w zarządzaniu spółką wodociągową w kontekście niewielkiej fluktuacji pracowniczej oraz Krzysztof Michalski Prezes Zarządu Aqua S.A. w prezentacji  – Zarządzanie przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. Łączenie wody z ogniem. Jak pogodzić misję przedsiębiorstwa z rozwojem i rachunkiem ekonomicznym?

 

Otwarcie roku 2023 w Regionalnej Izbie Gospodarczej

30 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego reprezentował Prezes Andrzej Malinowski. Wydarzenie otwierające ten rok odbyło się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Tradycyjnie przedstawiciele przedsiębiorców, samorządu, polityki i nauki rozmawiali na nim o planach biznesowych oraz rozwojowych, a także kierunkach działania dla firm na 2023 rok. Między innymi spotkaniu uczestniczyli: Marek Gzik Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak Przewodniczący Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bogumił Sobula Wiceprezydent Katowic oraz Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Wyzwaniem Regionalnej Izby Gospodarczej na rok 2023 jest – konsolidacja środowiska przedsiębiorców i dzielenie się wiedzą. Zapraszamy do korzystania z programu oferowanego przez Izbę.

Relację ze spotkania można znaleźć na stronie RIG pod adresem https://rig.katowice.pl/rgor/

 

Jubileuszowa 25 edycja Hydroprezentacji już w kwietniu!

 

25 odsłona sympozjum należeć będzie do tych naprawdę wyjątkowych. To ponad 25 lat odkąd Hydroprezentacje skupiają najlepszych ekspertów branży wodno-kanalizacyjnej na jednej z najstarszych konferencji wod-kan w Polsce! Najbliższa edycja odbędzie się w terminie 12-14 kwietnia, tradycyjnie w Krynicy Zdroju.

Jest rok 1998. Wtedy to po raz pierwszy Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza specjalistów, fachowców, inżynierów i naukowców specjalizujących się w branży wodno-kanalizacyjnej, którzy spotykają się, aby wymienić się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i pomysłami. Dyskutują o problemach w sektorze oraz o ówczesnych nowinkach technologicznych, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu owych dylematów. Od tego momentu infrastruktura zmieniła się niepomiernie, a rurami przepłynęły niezliczone hektolitry wody. Minęło ćwierć wieku, a na Hydroprezentacje organizowane stale przez NOT oraz obecnie Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego zjeżdża coraz więcej ekspertów z całego kraju!

Tegoroczna odsłona będzie szczególna ze względu na tak okrągły jubileusz. Można więc spodziewać się wielu wyjątkowych atrakcji oraz nieco podróżowania w czasie, aby powspominać najważniejsze fakty i postaci z przeszłości konferencji. Jednak mimo bogatej i pełnej sentymentów historii, uczestnicy zbierają się po to, żeby patrzeć w przyszłość. Starają się przewidzieć możliwe dysfunkcje, dostrzec nadchodzące zmiany i w porę zareagować na stale zmieniającą się rzeczywistość. Zaprezentują także technologiczne nowości i przeprowadzą analizę przypadków, z którymi musieli się zmagać.

– Kawał historii za nami. Aż trudno uwierzyć, że te 25 lat minęło tak szybko. Sytuacja na świecie i w branży różni się wyraźnie od tej z 1998 roku, jednak przyświecają nam te same cele. Nadal chcemy się rozwijać, zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą nam tworzyć infrastrukturę na najwyższym poziomie. Hydroprezentacje stanowią ku temu najlepszą okazję – mówi Andrzej Malinowski, przewodniczący Rady programowej sympozjum, prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia, podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat w Hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju. Rejestracja jest już otwarta, a cena jest jedną z najbardziej atrakcyjnych pośród tego typu wydarzeń: 1400 zł za trzy dni konferencji wraz z noclegiem i wyżywieniem. Na konferencję można się zarejestrować przez stronę http://hydroprezentacje.pl/

Organizatorami Hydroprezentacji są Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego i Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Partnerem Branżowym Katowickie Wodociągi, a sponsorami tegorocznej, jubileuszowej edycją są Logic Synergy, HSB, Amiblu, Jafar, Climbex oraz Grundfos. Organizatorem technicznym agencja marketingowo-PR-owa Grupa PRC Holding.

Seminarium w Brennej

W dniach 24, 25 listopada 2022 r. odbyło się coroczne seminarium w Brennej, pod hasłem „Działalność przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji; Dobre praktyki i orzecznictwo sądowe”. Pierwszego dnia w ramach wydarzenia odbyły się warsztaty prawne prowadzone przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
Następnie prezes Wodociągów Wrocławskich przestawił wykład „Zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, wprowadzonych w przedsiębiorstwie MPWiK Wrocław”. Podsumowaniem dnia była dyskusja „Dobre praktyki w zakresie – efektywności energetycznej” prowadzone przez Tadeusza Rzepeckiego, Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W drugim dniu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Adama Łaszyna, z Alert Media Communications w niezwykle ważnym temacie jakim jest „Komunikacja branży wodociągowej w kryzysie”.
Seminarium w Brennej to najwyższego szczebla spotkanie kadry menadżerskiej firm zrzeszonych w w naszym Stowarzyszeniu. To jedyna okazja do spotkania się w takim gronie i przedyskutowania najistotniejszych dla branży tematów.
Prezentacje ze spotkania są do pobrania TUTAJ

XXV kongres WOD-KAN EKO 2022

25 jubileuszowa edycja jednej z największych branżowych konferencji  Wod-Kan EKO odbyła się w dniach 15-17 listopada w Łodzi. Towarzyszyło jej hasło „A-QUO vadis wod-kanie?”, które odzwierciedla niełatwą dziś sytuację w jakiej znajduje się cała branża. Podczas kongresu szukano odpowiedzi na dzisiejsze problemy i wyzwania, a także podjęto próbę wytyczenia kierunków zmian i perspektywy dla całego środowiska wodociągowców.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych prelekcjach – wygłoszono 36 referatów w 6 panelach tematycznych. Zorganizowano także 2 debaty i wywiad publiczny.

Panel „Inwestycje – recepta na trudne czasy” poprowadził Prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski.

Podczas debaty na tegorocznym Kongresie Agnieszka Jaszkaniec, Katowickie Wodociągi oraz Sławomir Grucel, Wodociągi Jaworznio, którzy jako członkowie zespołu ds. informacji o branży IGWP, merytorycznie i praktycznie przedstawili budowanie wizerunku branży, oparte o dobre praktyki PR.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a według opinii uczestników, Kongres WOD-KAN-EKO jest jedną z najlepszych tego typu imprez dla sektora wod-kan.

Patrząc w przyszłość, czyli warsztaty z Future Procesing

8 grudnia br. w Gliwicach odbyło się spotkanie z firmą technologiczną Future Processing,   dostarczającą nowoczesne rozwiązania IT. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na wyzwania branży wod-kan związane z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Dokonano wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowano wnioski, które pozwolą zaprojektować system informatyczny umożliwiający optymalizację zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wod kan. Kolejnym krokiem będzie praca informatyków nad projektem, a następnie spotkanie by je omówić. Korzyści dla uczestników biorących udział w warsztatach to realny wpływ na funkcjonalności tworzonego systemu, udział w tworzeniu unikatowego na rynku narzędzia, udział w testach systemu oraz preferencyjne warunki wdrażania wypracowanego systemu. Środowisko wod – kan było reprezentowane przez 29 specjalistów.

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń w Bydgoszczy

W poniedziałek 21 listopada w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wodociągowych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli: dr Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” , Krzysztof Dąbrowski Prezes IGWP i grono pracowników Izby. Obecny był także przedstawiciel portalu Wodociągowiec.pl. Spotkanie poświęcone obecnej sytuacji w branży wodociągowej, braku współpracy z Wodami Polskimi i przykładami działań podejmowanych przez wodociągi w Goleniowie choć zapowiadało się burzliwe, było merytoryczne i konstruktywne. Spotkanie zdominowała tematyka komunikacji, której to spotkanie było poświęcone. Wybrzmiały liczne uwagi i prośby do IGWP o usprawnienie polityki informacyjnej do członków Izby oraz do wszystkich interesariuszy, którzy zostali zdefiniowani w strategii.

Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski poinformował, że powstała Strategia Komunikacyjna oraz rekomendowany plan działań dotyczący zmiany sytuacji ekonomicznej PWiK opracowany przy udziale firmy PR Alert Media Adam Łaszyn i członków zespołu ds. informacji o branży IGWP. Zaplanowano zatwierdzenie strategii komunikacji w dniu 19 grudnia na posiedzeniu Rady IGWP. Dla wdrażania strategii w Biurze Izby powstał zespół do spraw koordynacji.  Ustalono, że dla usprawnienia komunikacji będzie się ukazywał opracowywany przez Biuro Izby news tzw. przekaz dnia dla najważniejszych informacji i spraw kryzysowych oraz newsletter o najważniejszych pracach Izby.  Biuro Izby będzie współpracować z wszystkimi mediami branżowymi takimi jak np. BMP, Abrys, Inżynieria, Wodociągowiec.pl. Podjęto decyzję, że ważną rolę w komunikacji pełnią stowarzyszenia wodociągowe i ustalono, że będą odbywały się spotkania przedstawicieli stowarzyszeń z IGWP dwa razy w roku w realu w tym z udziałem całej Rady Izby oraz dwa razy w roku on-line. Spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, że wiodącą rolę przedstawiciela branży pełni Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Rozłamu nie było.

 

 

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie

W dniach 7-9 listopada 2022 r. w Krakowie odbył się Kongres Gospodarowania Wodami
i Ochrony Przeciwpowodziowej. Podczas trzech dni kongresu poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, gospodarowania wodami opadowymi oraz instrumenty prawne zagospodarowania deszczówki, wód opadowych i roztopowych.

Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym, a nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej odpowiada na tę potrzebę. Wydarzenie obfitowało w wystąpienia przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie ram prawnych i finansowych gospodarki wodnej, uznanych naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli firm działających w tym sektorze. Nie zabrakło branżowych debat oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych.

W programie Kongresu znalazły się praktyczne warsztaty, sesje plenarne, sesje techniczne oraz aż dwie wycieczki: na zaporę wodną w Świnnej Porębie i po zielono-niebieskiej infrastrukturze w Krakowie. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Inżynieria, a patronatem honorowym objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląska i Katowickie Wodociągi S.A.

Kongres odbył się w formule hybrydowej: można w nim było uczestniczyć bezpośrednio w Krakowie oraz online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com.