Odszedł ś.p. Bogusław Kurdek

Żegnamy naszego kolegę, Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach Bogusława Kurdka. Współtwórcę tego przedsiębiorstwa jego  pierwszego i wieloletniego Prezesa, a zarazem aktywnego członka i współzałożyciela naszego Stowarzyszenia. Człowieka życzliwego, o wielkim autorytecie i sercu.

Cześć Jego pamięci!

Rejs po kanale Gliwickim

29 września 2021 r. odbył się rejs po Kanale Gliwickim zorganizowany przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego wraz z firmą Sanit – Serwis Sp. z o.o. i AVK Armadan Sp. z o.o.

Do udziału w rejsie zostali zaproszeni zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz osoby zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem, w tym przedstawiciele wodociągowców województwa Opolskiego. Wzięło w nim udział 22 osoby z województwa śląskiego.

Rejs rozpoczął się w Marinie w Porcie Gliwickim, a następnie pokonując kilka śluz o różnych konstrukcjach, dotarł do kolonii kormoranów. Podczas 3 godzinnego rejsu na pokładzie statku wycieczkowego uczestnicy mieli okazję poznać historię tej niezwykłej budowli hydrotechnicznej oraz słynne postacie związane z jego budową.

Spotkanie było także doskonałą okazją do integracji w gronie wodociągowców oraz czasem na dyskusję o przyszłości branży, planach i wyzwaniach.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego w Radzie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

20 września 2021 r.  w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Podczas spotkania dokonano wyboru Rady Izby na nową, 4 -letnią kadencję. W skład 21 osobowej Rady, weszło 3 przedstawicieli reprezentujących Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, a tym samym województwo śląskie:

 • Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A.
 • Józef Natonek, Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o.
 • Piotr Niemiec, Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Do Rady Izby powołani zostali również:

 • Tomasz Breńko – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Sokółka

 • Paweł Chudziński – Aquanet S.A., Poznań

 • Janusz Dawidziak – Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Goleniów

 • Robert Fennig – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS – EKO Sp. z o.o., Kościerzyna

 • Marek Karolczak – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Ostrów Wielkopolski

 • Zbigniew Kozłowski – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Sp. z o.o., Zgorzelec

 • Władysław Majewski – Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń

 • Andrzej Michalski – Zakład Wodociągów, Kanalizacji I Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Wysokie Mazowieckie

 • Henryk Milcarz – Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Kielce

 • Zbigniew Mróz – Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Legnica

 • Wiesław Pancer – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Olsztyn

 • Tadeusz Rzepecki – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnów

 • Ryszard Sobieralski – Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., Nowogard

 • Renata Tomusiak – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Warszawa

 • Andrzej Wójtowicz – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., Słupsk

 • Piotr Ziętara – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków

 • Witold Ziomek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wrocław

 • Edward Żołądkowicz – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Morąg

Rada Izby jest najważniejszym organem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, która zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw wodociągowych działających w naszym kraju. To ona podejmuje decyzje w kluczowych sprawach, dotyczących działań oraz finansów organizacji. Powołuje zespoły problemowe, które zajmują się najistotniejszymi kwestiami branżowymi. Obecnie w Izbie Gospodarczej zostały powołane 3 zespoły wsparcia: Zespół ds. bezpieczeństwa wody, Zespół ds. benchmarkingu oraz Zespół ds. ścieków

Serdecznie gratulujemy wybranym przedstawicielom. Życzymy wytrwałości oraz by godnie reprezentowali nasz region oraz Stowarzyszenie, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju branży wod -kan.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

30 czerwca br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Malinowski, który jednocześnie został wybrany Przewodniczącym Walnego Zebrania. Na zebraniu obecnych było 24 członków zwyczajnych, 15 członków wspierających, a także 2 członków honorowych.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w czasie obrad, spośród wielu przedstawionych spraw podjęło najistotniejsze uchwały: Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2020 i Sprawozdania Finansowego za rok 2020 oraz udzielenie absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił zebranym członkom plan budżetu Stowarzyszenia na rok 2021, a także plany Stowarzyszenia dotyczące kierunków rozwoju branży wod -kan.

W trakcie posiedzenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadało dwa tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, dokonując uroczystego uhonorowania wybranych osób. Pierwszy tytuł trafił do pani Doroty Jakuty, zasłużonej dla branży wodociągowej, emerytowanej Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Na dowód wielkiego zaangażowania i zasług na rzecz środowiska wodociągowego.

Drugi dla pana Wiesława Blutko, zasłużonego dla branży wodociągowej, emerytowanego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. Za zaangażowanie w pracę zawodową, ogromne doświadczenie oraz prezentowaną postawę społeczną.

Seminarium w Brennej

21/22 października 2021 roku odbyło się coroczne Seminarium dla członków Stowarzyszenia. W tym roku spotkanie miało miejsce w hotelu Kotarz w Brennej. Pierwszego dnia w ramach wydarzenia odbyły się warsztaty prawne prowadzone przez radców prawnych Łukasza Ciszewskiego i Mateusza Farona z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy.

W drugim dniu uczestnicy mieli okazję wysłuchać podsumowania ankiet dotyczących procesu zatwierdzania wniosków taryfowych, przedstawionego przez Józefa Natonka, Prezesa Zarządu Wodociągów Jaworzno. O wyzwaniach dla branży wodociągowej mówił natomiast Krzysztof Dąbrowski, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Czytaj dalej

O kanalizacji pod patronatem Stowarzyszenia

„Kanalizacja sanitarna: budowa, rozbudowa, modernizacja i renowacja” to tytuł webinarium, które odbędzie się 25 maja 2021 r. Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo Abrys, wydawcza miesięcznika Wodociągi – Kanalizacja. Nasze Stowarzyszenie objęło je natomiast patronatem.
Celem webinarium jest odpowiedź m.in. na pytania:

 • Jakie są perspektywy rozwoju sieci kanalizacyjnej w kontekście aktualizacji KPOŚK?
 • Skąd pozyskać środki finansowe na inwestycje w tym zakresie?
 • Jak obliczyć koszty budowy i renowacji kanalizacji sanitarnej?
 • Kiedy zainwestować w kanalizację ciśnieniową?
 • Jak wygląda nowoczesna przepompownia ścieków?

Poruszony zostanie również temat dotyczący edukacji w zakresie eksploatacji systemów kanalizacyjnych i przedstawione założenia kampanii „Toaleta to nie śmietnik”, przygotowanej przez nasze Stowarzyszenie.
Webinarium dedykowane jest przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego – urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej czy ochrony środowiska; Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, organizacji samorządowych, NGO oraz przedstawicieli spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać wchodząc na stronę webinarium „Kanalizacja sanitarna: budowa, rozbudowa, modernizacja i renowacja”

Festiwal i Forum z kampanią

Linki do materiałów udostępnianych w ramach naszej kampanii otrzymali wszyscy uczestniczy zakończonego właśnie w wersji online festiwalu edukacyjnego „Nowe inspiracje – `WOM 2021”. Natomiast ponad 200 uczestników prestiżowego VI Forum Ochrony Środowiska wysłuchało prezentacji Agnieszki Jaszkaniec, rzeczniczki prasowej Katowickich Wodociągów, na temat kampanii „Toaleta to nie śmietnik”. Czytaj dalej

Spektakl teatralny „Niezwykła przygoda psa Kropelki”

Piesek, Aligator i Szczurzyca zmienią nasze złe nawyki w użytkowaniu kanalizacji czyli przedstawiamy po raz pierwszy spektakl teatralny „Niezwykła przygoda psa Kropelki”. Widowisko dla dzieci zostało przygotowane na potrzeby kampanii „Toaleta to nie śmietnik. Historia szczeniaka wyrzuconego do kanalizacji uczy dzieci dobrych nawyków, o które walczy Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. 22 marca, w Światowym Dniu Wody, na Śląsku rusza pierwsza w Polsce wspólna kampania edukacyjna informująca o tym czego nie można wrzucać do toalety, w której swoje siły łączą wodociągi, instytucje oświatowe i kulturalne. Premiera spektaklu odbędzie się o 10.00, na kanale You Tube Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Przedstawienie skierowane jest do dzieci z klas 1-3 oraz z zerówek. Czytaj dalej

Konferencja Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

We wrześniu po raz 49 odbyła się konferencja Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe. Trzydniowe spotkanie przedstawicieli branży wodociągowej odbyło się w Dźwirzynie. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. Poruszono na nim szereg interesujących tematów.
Jednym z prelegentów konferencji był Jędrzej Bujny – radca prawny, doktor nauk prawnych, który wygłosił referat: Zagospodarowanie „deszczówki” – problem czy szansa? Prezentację z tego wystąpienia można znaleźć logując się do strefy członkowskiej Stowarzyszenia.

Webinarium zamiast seminarium w Woźnikach

Z powodu sytuacji epidemicznej (powiat częstochowski, w tym Woźniki w strefie czerwonej) Zarząd Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego podjął decyzję o odwołaniu tegorocznego spotkania kadry menadżerskiej przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych w Woźnikach. Seminarium miało się odbyć w dniach 22-23 października br.
W programie zaplanowane były m.in. warsztaty prawne prowadzone przez Kancelarię Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy. W związku z odwołaniem seminarium, Kancelaria zaproponowała przeprowadzenie webinarium na temat przygotowywania wniosków taryfowych. Tematyka ta stanowiła główne zagadnienie, które miało być poruszone podczas warsztatów w Woźnikach.
Webinarium odbyło się w piątek 23.10 br. w godz. od 10.00 do 12.30.
Logując się do części członkowskiej możecie się Państwo zapoznać z materiałami z webinarium.