Profesor Agnieszka Gromkowska-Melosik z tytułem doktora Honoris Causa

30 czerwca br. Akademia Wyższa Szkoły Biznesu nadała najwyższą godność akademicką – tytuł doktora Honoris Causa – Pani Profesor Agnieszce Gromkowskiej-Melosik. Tym samym wyrażono najwyższe uznanie dla jej ogromnych dokonań naukowych, silnego i znaczącego oddziaływania na środowisko naukowe w kraju jak i za granicą. Pani Profesor to osoba o niezwykłej pasji i mistrzostwie w zakresie kształcenia młodych ludzi, ceniona za wyjątkowe zdolności oraz osiągnięcia organizacyjne i popularyzujące wiedzę i naukę. Agnieszka Gromkowska-Melosik to polska profesor nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu pedagogiki, feminologii i socjologii edukacji. Jej dzieła naukowe to między innymi: Edukacja i społeczeństwo: dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, Edukacja i nierówności: trajektorie sukcesu i marginalizacji, Elitarne szkolnictwo średnie w krajach Europy Zachodniej, Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości. W uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa na zaproszenie Akademii WSB uczestniczył Andrzej Malinowski reprezentując Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

W dniu 29 czerwca br. odbyło się  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Podczas Zgromadzenia dokonano wyboru władz na nową kadencję na lata 2023-2028 oraz uchwalono nowy Statut RIG.  Na Prezesa Izby został ponownie wybrany Tomasz Zjawiony. Po rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącego Rady Izby Janusza Steinhoffa na nową Przewodniczącą została wybrana dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. Członkiem Rady Izby nowej kadencji został kolega Andrzej Malinowski, prezes SWWŚ.

 

Wodo-Trendy 2023: przede wszystkim bezpieczeństwo!

Konferencja odbyła się w dniach 15-16 czerwca w Hotelu Belweder w Ustroniu. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Wodociągów Województwa Śląskiego, przy technicznym i merytorycznym wsparciu Jaworznickich Wodociągów.

W tym roku swoje prezentacje przedstawili specjaliści związani z branżą wodociągową oraz z cyberbezpieczeństwiem m.in.: dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego – wiceprezes ds. spraw naukowych Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, dr hab. Mariola Krodkiewska, dr Anna Cieplok, dr hab. Aneta Spyra z Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska. A także wodociągowi praktycy, w tym Andrzej Siudy z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach oraz Sławomir Kołacz Dyspozytor i Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego w Wodociągach Jaworzno.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji organizatorzy zapewnili uczestnikom praktyczne i użyteczne wystąpienie specjalistów z firmy Niebezpiecznik zatytułowane: „Jak ustrzec się przed cyberatakami, phisishngiem i złośliwym oprogramowaniem”. Przedstawiciele tej renomowanej, ogólnopolskiej firmy zajmującej cyberbezpieczeństwem udowadniali i przekonywali, że smartfon, często wykorzystywany do celów służbowych, nie zawsze może działać po dobrej stronie mocy. W sprytny, zabawny, a zarazem jasny sposób prezentowali, jak opanować swój telefon i zainstalowane w nim aplikacje, by nie stał się on źródłem wykradania danych.

Sama konferencja kolejny raz pokazała, że jest świetną platformą i czasem do wymiany wodociągowych doświadczeń oraz źródłem wzbogacenia aktualnej wiedzy, na temat branży.  Konferencja ma też znaczenie w zakresie integracji środowiska wodociągowego.

Patronat nad konferencją objęła Izba Gospodarcza Wodociągi Polski oraz Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, a patronat medialny miesięcznik Wodociągi i Kanalizacja, portal portalkomunalny.pl oraz kierunekwodkan.pl

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

5 czerwca br. obyło się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Wzięło w nim udział 31 członków zwyczajnych i 19 członków wspierających. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Finansowe oraz rozliczenie budżetu za 2022 roku. Udzieliło absolutoriów Prezesowi, Członkom Zarządu i Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjęło również plan pracy i plan budżetu na rok bieżący. Podjęło także uchwały porządkujące dotyczące składek członkowskich.

Podczas spotkania dokonano wyborów Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na nową 3 letnią kadencję.

Walne Zgromadzenie wybrało na Prezesa Stowarzyszenia Andrzeja Malinowskiego.

Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

Beata Halama  – Prezes Zarządu – Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  w Ustroniu

Paweł Kopczyński – Prezes Zarządu – Sosnowieckie Wodociągi S.A. w Sosnowcu

Stanisław Krusz – Prezes Zarządu – Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach

Mieczysław Malcharek – Prezes Zarządu – PGK Sp. z o.o. Suszec

Józef Natonek – Prezes Zarządu – MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie

Piotr Niemiec – Prezes Zarządu – ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu

Krzysztof Nitoń – Wiceprezes Zarządu – PWiK Sp. z o.o. w Żorach

Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu – JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Katarzyna Jeżak – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

Henryka Kołodziej – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Ryszard Woszczyk – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie

Walne Zgromadzenie zdecydowało także o przyjęciu w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia dr inż. Floriana Piechurskiego z Politechniki Śląskiej oraz dr inż. Tadeusza Rzepeckiego, Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Jubileuszowa, 25 edycja Hydroprezentacji

Cóż to były za emocje! Trzy dni niesamowitych i nieco sentymentalnych spotkań przeszły już do historii równie szybko, co poprzednie 25 lat sympozjum. Frekwencja także świadczyła o wyjątkowości wydarzenia. Oprócz prelekcji i debat na uczestników czekały również nagrody w wielu kategoriach! Konferencja pod hasłem „Przyszłość inżynierii w branży wod-kan – 25 lat na fali” odbyła się w dniach 12-14 kwietnia, tradycyjnie już w Krynicy Zdroju.

Jubileuszowa, 25 edycja Hydroprezentacji należała do tych naprawdę wyjątkowych. Prelegenci, zgodnie z duchem tegorocznej konferencji, rozpoczynali swoje wystąpienia od przedstawienia krótkiej historii. Były to historie firm, które reprezentują lub ich działań w branży i miały na celu podtrzymanie sentymentalnej strony wydarzenia oraz pokazanie jak dużo zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Niektórzy obchodzili też swoje mniejsze lub większe jubileusze razem z sympozjum co dodatkowo nadawało jej prawie rodzinnego charakteru. Następnie przechodzili do teraźniejszości, a niektórzy nawet wybiegali w przyszłość, aby pochylić się nad aktualnymi i nadchodzącymi wyzwaniami w branży i spróbować przedstawić możliwe rozwiązania.

Wykłady podczas wydarzenia śmiało podzielić można na naukowe ale będące podstawą do dalszych, praktycznych działań innych podmiotów – oraz właśnie praktyczne, przedstawiające realne, istniejące i działające już rozwiązania lub dopiero wprowadzane w życie pomysły, których efekty zbadać można będzie w ciągu najbliższych lat.

Do pierwszej grupy zaliczyć można m.in. wystąpienie Prof. dr. hab. Damiana Absalona, Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Wodnej Prof. Uniwersytetu Śląskiego, który przedstawił zagrożenia powodzią i suszą w Polsce, czym one dokładnie są oraz przedstawił działania w świetle  dokumentów planistycznych. To również prelekcja Prof. dr. hab. Jacka Mąkini z Politechniki Gdańskiej, który przedstawił oczyszczalnie przyszłości. Pokazał w jakim kierunku idą najnowocześniejsze  rozwiązania w oczyszczalniach na świecie, czego można się po nich spodziewać w przyszłych latach i jak ważnym będzie, aby wykorzystywać wszystkie możliwości oczyszczalni do produkcji energii.

Do grupy praktyków bezsprzecznie zaliczyć można wystąpienie m.in. Marka Jaromina i Wojciecha Pilorza z Ekoenergia Silesia, którzy przedstawili innowacyjną aplikację Silesia Alert, która korzystając z własnej stacji badawczej analizuje chmury i ostrzega o zbliżających się burzach i związanych z nią niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. To również wykłady ekspertów z Logic Synergy, HSB, czy Amiblu, którzy od lat zajmują się praktyczną stroną branży dostarczając systemów informatycznych, inteligentnych wodomierzy czy nowoczesnych rur, które podnoszą bezpieczeństwo i wydajność obsługiwanych obiektów oraz wiele innych prezentacji, w których nie brakowało tematów związanych z wodą i dyrektywą wodną. Niezapomnianą będzie również prezentacja Stanisława Krusza i Agnieszki Jaszkaniec utrzymana w żartobliwym tonie, podsumowująca minione 25 lat konferencji.

Hydroprezentacje nie opierają się jednak wyłącznie na prelekcjach ekspertów z branży. Tradycyjnie, na uczestników oczekiwał również gość specjalny, którym w tym roku była Otylia Jędrzejczak – wybitna Polska pływaczka, mistrzyni Olimpijska, mistrzyni świata i Europy oraz trzykrotna rekordzistka świata. Pływaczka zachwyciła wszystkich swoim wystąpieniem opowiadając o trudach jakie musiała przejść aby być w miejscu, w którym jest dzisiaj. Motywowała i dawała porady jak być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem nie tylko w pracy, ale też i prywatnie oraz zdradziła swój klucz do sukcesu.

Niepowtarzalną częścią tegorocznej konferencji była gala rozdania nagród. Z racji 25-lecia sympozjum organizatorzy nagrodzili osoby i firmy, które najbardziej przyczyniły się do tego, że Hydroprezentacje są dziś tak ważnym wydarzeniem w branży wod-kan. Nagrody przyznane zostały w następujących kategoriach:

– Osoba zasłużona dla branży wod-kan (Dorota Jakuta, Marian Kwietniewski, Andrzej Kowalczyk)

– Osoby zasłużone, które miały duży wkład w organizacji Sympozjum Hydroprezentacje (Karol Kuś, Florian Piechurski),

– Instytucje zasłużone, które miały duży wpływ w organizacji Sympozjum Hydroprezentacje (Naczelna Organizacja Techniczna, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Katowickie Wodociągi S.A., Grupa PRC Holding Sp. z o. o.)

– Pracownik techniczny firmy wod-kan, mający najwięcej prelekcji na Sympozjum Hydroprezentacje (Mariusz Pluta)

– Menager wyznaczający kierunki w branży wod-kan (Tadeusz Pilarski, Piotr Niemiec, Andrzej Malinowski)

– Honorowe Złote Odznaki NOT (Agata Woźniak-Karolczyk, Beata Halama, Mieczysław Malcharek, Artur Smagorowicz)

– Tegoroczna edycja będzie niezapomniana. Na wyjątkowy jubileusz przygotowane zostały wyjątkowe wydarzenia i nagrody. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Bez wsparcia i zaangażowania wszystkich partnerów Hydroprezentacje nie mogłyby być tak wspaniałe jak są dzisiaj. Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji, dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom sympozjum, którzy tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością. Jesteśmy przekonani, że wszyscy wychodzą z sympozjum bogatsi o nowe doświadczenia i widzę, która pomoże im być na szczycie w swojej branży – mówi Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. – Coraz to większa liczba uczestników, których w tym roku było ponad 150, potwierdza niezaprzeczalną wysoką wartość merytoryczną wydarzenia i pokazuje, że można w sposób efektywny połączyć przyjemne z pożytecznym. Dzięki tak wysokiej frekwencji jest to również świetna okazja na rozpoczęcie nowych znajomości biznesowych, które mogą przerodzić się w owocną współpracę – dodaje.

Organizatorami Hydroprezentacji są Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Uniwersytet Śląski w Katowicach, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Politechnika Śląska a Patronem branżowym były Katowickie Wodociągi S.A. 25 edycja sympozjum wyróżniała się również pod kątem partnerów biznesowych. Partnerem platynowym i sponsorem pierwszego dnia oraz Gali Jubileuszowej była firma Logic Synergy Sp. z o.o. Partnerem złotym i sponsorem drugiego dnia oraz spotkania wieczornego była firma HSB S.C., a Partnerem srebrnym i sponsorem trzeciego dnia została firma Amiblu. Partnerami brązowymi były firmy JAFAR, Climbex, Grundfos i Wasko a organizatorem technicznym agencja marketingowo-PR-owa Grupa PRC Holding.

 

„Top Managament Meeting – Technologie Smart dla sektora wod – kan”

W dniach 30-31 marca 2023 r. odbyło się spotkanie „Top Managament Meeting – Technologie Smart dla sektora wod – kan”. Dla członków Stowarzyszenia w Parku Technologicznym w Gliwicach zorganizowała je firma Future Processing. W programie wydarzenia było zwiedzanie parku: kosmiczne technologie i autonomiczne pojazdy oraz prezentacja „co ma wspólnego badanie mózgu z pracą wodociągów”. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu, a dzięki współpracy z zabrzańskimi wodociągami całość uświetnił wykład na temat zabrzańskich ciekawostek. Spotkanie było okazją do koleżeńskich rozmów, branżowych dyskusji i wymiany doświadczeń.

Konferencja naukowo – technologiczna „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej”

W piątek 24 marca na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej” z okazji Światowego Dnia Wody pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorem konferencji było Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.  W trakcie konferencji zostały przedstawione efekty badań i analiz prowadzonych przez zespół Śląskiego Centrum Wody na rzece Odrze w lipcu i październiku 2022r. Zaprezentowane zostały następujące tematy :

– sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w lipcu i w październiku 2022r;

– jakość wód rzeki na Odrze w świetle badań terenowych i laboratoryjnych;

– stan wiedzy o sytuacji w Odrze latem 2022r. – wyniki raportu;

– jak analizować skutki zdarzeń katastrofalnych dla oceny ich przyczyn;

– katastrofa ekologiczna na Odrze – próba oceny potencjalnych przyczyń zjawiska;

– detekcja zmian parametrów hydrobiologicznych rzeki Odry w lipcu 2022r. na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz metod teledetekcyjnych;

– wybrane aspekty modelu regulacji systemu monitorowania wody.

W konferencji udział wzięli: Krzysztof Woś Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Mirosław Kurz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przedstawiciele świata nauki UŚ, IOŚ-PIB w Warszawie, VSB-Technical University of Ostrava.

Branżę wodociągową reprezentowali: Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prezesi i dyrektorzy Katowickich Wodociągów i wodociągów Tarnowskie Góry oraz prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.  Było to merytoryczne i ciekawe spotkanie pozwalające wyrobić sobie pogląd na temat katastrofy ekologicznej na Odrze latem 2022r.

W trakcie konferencji podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Wody a Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji I Regulacji Sektorowych.

22 marca – Światowy Dzień Wody

Dzień został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janeiro, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca. Regularne dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę) oraz bezpieczeństwa żywności.

Według szacunków UNICEF w 2050 r. nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku wody pitnej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest globalne ocieplenie. Przewiduje się, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4° Celsjusza może jeszcze w tym wieku doprowadzić do zniknięcia lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej. Od 1960 r. ich powierzchnia zmniejszyła się już o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo ich topnienia rośnie coraz szybciej. Konsekwencją zmian klimatycznych będą również coraz częstsze susze, powodzie, brak dostępu do wody pitnej dla coraz większej ilości ludzi oraz zatopienia niektórych wysp i rejonów nadbrzeżnych.

Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Powódź, susza, ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.

*Materiał opracowany przez Forum Wodociągów Polskich – Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

IX Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD – KAN w Szczyrku

W dniach 9-10 lutego w Szczyrku odbyła się IX Konferencja Naukowo – Techniczna. Konferencja rozpoczęła się wywiadem publicznym z udziałem Renaty Tomusiak , Prezes Zarządu MPWIK w m.st. Warszawy S.A. i Piotrem Ziętarą , Prezes Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa S.A., a poprowadził go Andrzej Malinowski, Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Tematem wywiadu było: Jakich menadżerów potrzebuje branża  wod. – kan. W pierwszej części dyskutowano o przewódcach przyszłości oraz o świecie biznesu, który zmienia się coraz szybciej a branża wodociągowo-kanalizacyjna doświadcza dziś szczególnych przeciwności. Otoczenie gospodarcze wymaga zatem od liderów nowych umiejętności. Uczestnicy wywiadu opowiadali jakie są potrzebne umiejętności i kompetencje w branży.

Drugim poruszonym obszarem było przywództwo wobec nowych pokoleń pracowników. Dzisiejszy sukces nie gwarantuje sukcesu jutro. Przedstawiono ciekawe dane, z których wynika, że jedna na dwie osoby rezygnuje z pracy z powodu przełożonego. Tylko 15% pracowników na świecie angażuje się w swoją pracę. 71% milenialsów planuje odejść z pracy w perspektywie dwóch lat z powodu szefa. Prezesi odpowiadali jak radzić sobie w tej sytuacji, jak unikać zagrożeń. Kolejnym tematem było przywództwo. Przytoczono definicję  przywództwa, która mówi, że polega ona na wyznaczaniu celu, opracowaniu strategii jego osiągania i zapewnienia odpowiednich zasobów, by do niego dotrzeć. Dyskutowaliśmy o tym jak wygląda przywództwo w wodociągach Warszawy i Krakowa. Nie wystarcza by współczesny lider tylko bacznie obserwował trendy rynkowe. Kluczowe jest by próbował je wyprzedzać, przewidywał najlepszy kierunek rozwoju. Obszary znaczące dla współczesnych liderów to: nowe technologie, specyfika przywództwa przyszłości, kształtowanie strategii, relacje z otoczeniem. Uczestnicy wywiadu opowiadali jaki powinien być przywódca przyszłości w branży.

Panel dyskusyjny zakończył cytat jednego z przywódców Huberta Joly”ego szefa firmy Best Buy : „Grubo myli się lider, który sądzi, że jego rolą jest odgrywanie najmądrzejszej osoby w pokoju i zapobieganie, by wszyscy wiedzieli, jaki jest mądry. Lider powinien wiedzieć, że jego rola polega na tworzeniu środowiska, w którym inni mogą odnieść sukces, i właśnie taki podąża właściwą drogą. Lider musi kierować się wartościami. Uczciwość w transparentnym świecie jest ważniejsza niż kiedykolwiwk. Nie chodzi tylko o przestrzeganie zasad, ale też o robienie właściwych rzeczy.”

Innym ciekawym wywiadem publicznym było spotkanie z Pawłem Sikorskim Prezesem Zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie prowadzone przez Annę Lembicz Redaktor Naczelną Kwartalnika „Wodociągi Polskie”. Temat wywiadu: Przyszłość branży wod.kan. w Polsce. Zagrożenia, szanse, rola IGWP.

Podczas 3 dni konferencji Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego  reprezentowali : Radosław Czajka Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. Tarnowskie Góry w wywiadzie publicznym, Krystyna Stachowicz Wiceprezes Zarządu RPWiK Zawiercie w prezentacji – Trudności w zarządzaniu spółką wodociągową w kontekście niewielkiej fluktuacji pracowniczej oraz Krzysztof Michalski Prezes Zarządu Aqua S.A. w prezentacji  – Zarządzanie przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. Łączenie wody z ogniem. Jak pogodzić misję przedsiębiorstwa z rozwojem i rachunkiem ekonomicznym?

 

Otwarcie roku 2023 w Regionalnej Izbie Gospodarczej

30 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego reprezentował Prezes Andrzej Malinowski. Wydarzenie otwierające ten rok odbyło się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Tradycyjnie przedstawiciele przedsiębiorców, samorządu, polityki i nauki rozmawiali na nim o planach biznesowych oraz rozwojowych, a także kierunkach działania dla firm na 2023 rok. Między innymi spotkaniu uczestniczyli: Marek Gzik Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak Przewodniczący Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bogumił Sobula Wiceprezydent Katowic oraz Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Wyzwaniem Regionalnej Izby Gospodarczej na rok 2023 jest – konsolidacja środowiska przedsiębiorców i dzielenie się wiedzą. Zapraszamy do korzystania z programu oferowanego przez Izbę.

Relację ze spotkania można znaleźć na stronie RIG pod adresem https://rig.katowice.pl/rgor/