VII Dzień Bezpieczeństwa w Zabrzu

6 września 2022 roku w Zabrzu odbył się VII Dzień Bezpieczeństwa, zorganizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz firmę Sundoor Tech Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do wykonania specjalistycznych pokazów, prezentacji i szkoleń z zakresu BHP. Uczestnicy mieli okazję wykonać praktyczne ćwiczenia dotyczące m.in. prac na wysokości, asekuracji pracy w studzienkach i zbiornikach zamkniętych z urządzeniami, użytkowania detektorów gazu oraz testów środków ochrony indywidualnej.

Dzień bezpieczeństwa, miał charakter ściśle branżowy i dotykał zagadnień związanych z niebezpiecznymi  zdarzeniami, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania prac wod- kan.

Wszyscy uczestnicy otrzymali imienny certyfikat potwierdzający udział szkoleniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa śląskiego w Katowicach oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Katowicach.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdziła wysoka frekwencja przedstawicieli firm wodociągowych.

Konferencja Hydroforum w Kocierzy

W dniach 21-23 września br. w Kocierzy odbyła się Konferencja HYDROFORUM pod patronatem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. Konferencja posiadająca wieloletnią tradycję poświęcona była aspektom zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowym.

Tematem wiodącym konferencji było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 4.0, Efektywność, Kompetencje, Dążenie do doskonałości. Rozpoczęło się wystąpieniem Krzysztofa Dąbrowskiego Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie o wyzwaniach dla branży wodociągowej. Nie brakło również tematów istotnych dla branży, w ostatnim czasie, czyli relacji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i branży wodociągowej oraz krytycznej sytuacji finansowej firm wodociągowych w Polsce  związanej z  procesem taryfikacji realizowanej przez Wody Polskie. Tematem wprowadzającym w program była prezentacja Witolda Ziomka Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., o tym jak Wrocławskie Wodociągi dążą do firmy 4.0. Zaprezentował wiele konkretnych przykładów wdrożonych rozwiązań z obszaru operacyjnego i zarządczego przy wykorzystaniu nowoczesnych narządzi informatycznych. Tematykę tą kontynuowali : Sławomir Jankowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry i Anna Seredyńska-Kraus Dyrektor Finansowy Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pierwszy dzień obrad zakończyło spektakularne i pouczające wystąpienie firmy Niebezpiecznik.pl  pod intrygującym tytułem: Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom.  Nie brakło przykładów, zagrożeń i przestróg związanych z bezpieczeństwem wykorzystywania narządzi informatycznych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był kapitałowi ludzkiemu. Bez profesjonalnego, kompetentnego, odpowiedzialnego i dobrze wyszkolonego zespołu firma nie będzie mogła podążać w kierunku przedsiębiorstwa 4.0. Klara Ram ekspert EurEau i doradca IGWP przedstawiła jakie jest zapotrzebowanie na nowe kompetencje w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz podzieliła się z uczestnikami konferencji efektami pracy w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w sektorze wod.-kan. Piotr Ziętara Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa S.A. przedstawił temat: Kapitał ludzki elementem kompetencji szeroko prezentując doświadczenia wodociągów krakowskich wytyczając kierunek, w którym powinny podążać firmy wodociągowe. Wskazał jak dążyć do doskonałości w obszarze zarządzania personelem i jak robić to efektywnie.

Firmy wodociągowe przeszły ogromne przemiany. Efektem jest znaczna poprawa stanu środowiska naturalnego, wynikająca z działań branży i co najważniejsze uzyskano najwyższą jakość produktu i świadczonych usług. Nastąpiła zmiana mentalności nas wszystkich – zarówno menedżerów zarządzających , kadry kierowniczej, jak i szeregowych pracowników. O tych zagadnieniach jak i wyzwaniach na czas kryzysu, działań wobec zagrożeń dla infrastruktury krytycznej wod.-kan. wybrzmiało podczas panelu dyskusyjnego : Menadżer firmy jutra. W  panelu udział wzięli wodociągowcy: Piotr Niemiec, Grzegorz Rybka, Piotr Ziętara oraz Jolanta Krawczyk – EduPartners i mjr Leszek Pietraszek.  Wystąpienia wodociągowców podczas konferencji były poprzeplatane prezentacjami producentów urządzeń, technologii i firm świadczących usługi w obszarze wod.-kan. wskazując najlepsze rozwiązania i ich efektywność zastosowań.

Partnerami konferencji były firmy : Złote Runo Spółka z o.o. , Fusion Polska Sp. z o.o. , AVK Armadan Sp. z o.o. , HUFGARD POLSKA, Duko Inżynieria Sp. z o.o. , Blejkan S.A. , Pompax S.A.

II Konferencja Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągowców w Dobczycach

W dniach 15-16 września w Dobczycach odbyła się II Konferencja Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Galicyjscy wodociągowcy dyskutowali o istotnych kwestiach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem wod.-kan. Tj.: zapewnieniu ciągłości zasilania przedsiębiorstwem wod.-kan., do jakiego  stopnia rozwijać system kanalizacyjny oraz woda-energia-odpady w kierunku zamkniętym.

Konferencja była również doskonałą okazją, by złożyć uroczyste podziękowania Panu Alfredowi Szylko, prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, który przez 15 lat pełnił funkcję prezesa Spółki. Za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju branży i wieloletnie zarządzanie przedsiębiorstwem otrzymał podziękowania oraz gratulacje.

Kolega Alfred Szylko był członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, w imieniu którego przemówił prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski, dziękując za przyjaźń i będąc pod wrażeniem tego wszystkiego co osiągnął, życząc szczęścia i dobrej pamięci o koleżankach o kolegach z branży. Swoje podziękowanie złożył również Piotr Ziętara, prezes Wodociągów Miasta Krakowa oraz wielu wodociągowców obecnych na konferencji

 

 

OSTATNIA SZANSA NA REJESTRACJĘ! HYDROPREZENTACJE JUŻ  OD 19 PAŹDZIERNIKA

OSTATNIA SZANSA NA REJESTRACJĘ! HYDROPREZENTACJE JUŻ  OD 19 PAŹDZIERNIKA

XXIV edycja Ogólnopolskiego Sympozjum Hydroprezentacje już za dwa tygodnie. Wybitni specjaliści, ciekawe prelekcje, gość specjalny prof. Jerzy Bralczyk i wyjątkowe miejsce – tak zapowiada się jeden z najważniejszych jesiennych eventów w branży wodno-kanalizacyjnej. Tegoroczna edycja odbędzie się w Krynicy Zdroju w terminie 19-21 października, więc to już ostatni moment aby się zarejestrować!

Sympozjum ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami. Corocznie zrzesza najważniejszych specjalistów w dziedzinie, którzy wspólnie przedstawiają i omawiają problemy i rozwiązania występujące w branży oraz dzielą się nowościami technologicznymi. Tegorocznym motywem przewodnim będzie ekologia i rozwój. Tematy te, niezwykle istotne, cieszą się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie i podejmowane są przez profesjonalistów z wielu różnych obszarów, więc podniesienie ich podczas najbliższej edycji Hydroprezentacji było niejako naturalne. Konferencję otworzy prelekcja prof. Andrzeja Kowalczyka, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016-20, który opowie o wpływie zmian klimatu i urbanizacji na stosunki wodne w miastach. Oceny możliwości renowacji i wymiany sieci wodociągowych metodami bezwykopowymi podejmie się dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej. Gościem specjalnym będzie prof. Jerzy Bralczyk – wybitny językoznawca, popularyzator wiedzy z zakresu języka mediów, reklamy i polityki.

Poruszona zostanie również m.in. tematyka urządzeń, innowacyjnych działań na SUW i OŚ, nowatorskiej armatury i rozwiązań w procesach utrzymania i remontu infrastruktury, retencji w technologii GRP czy regeneracji magistrali wielkośrednicowych. Prelegenci podejmą się także tematów ekologicznych – zabójczego ozonu i ozonu w gospodarce wodno-ściekowej oraz wykorzystania zbiorników wód stojących do produkcji energii. Eksperci przedstawią też system zarządzania siecią, omówią największy w Polsce system monitoringu sieci kanalizacyjnej, porównają stacjonarny i mobilny system odczytu wodomierzy oraz wypowiedzą się na temat bezpiecznej chmury obliczeniowej i cyberataku w branży wod-kan.

Ze względu na dużą liczbę zapytań, termin rejestracji został wydłużony do 11 października, ale lepiej nie zwlekać i zarejestrować się już dziś. Koszt uczestnictwa w 3 dniach Sympozjum wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udziałem w wydarzeniach towarzyszących to tylko 1400 zł. Pełny program, wraz z wykazem prelegentów oraz rejestracją dostępny na stronie:

http://hydroprezentacje.pl/

Sympozjum kierowane jest do projektantów, wykonawców, eksploatatorów i kadr menedżerskich branży wodociągowej. Tegoroczna edycja odbędzie się w hotelu Czarny Potok Resort Spa & Conference w Krynicy Zdroju na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorami Hydroprezentacji są Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Partnerami konferencji są Amiblu, Climbex, HSB, Jafar, Logic Synergy, Proffico i Wofil a organizatorem technicznym agencja marketingowo-PR-owa Grupa PRC Holding.

Spotkanie Stowarzyszeń Wodociągowych

26 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wodociągowych z całej Polski.  W spotkaniu, któremu przewodniczył prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego Andrzej Malinowski,  wzięli udział: Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Tadeusz Rzepecki oraz Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Krzysztof Dąbrowski.

Powodem zwołania spotkania było omówienie sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się branża z powodu przyjętego przez Wody Polskie systemu zatwierdzania taryf, a także z powodu podawania nieprawdziwych informacji o branży wodociągowej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Prowadzący spotkania Prezes Andrzej Malinowski zwrócił uwagę,  że należy najpierw zdiagnozować sytuację, w której znalazła się branża, a w następnym kroku, wytyczyć kierunki działania dla Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Spotkanie oraz prowadzone dyskusje, potwierdziły konieczność działania na poziomie ogólnopolskim i mówienia w branży jednym głosem.  Pierwszym efektem spotkania było postanowienie Rady IGWP o wyborze profesjonalnej firmy, która udzieli kompleksowego wsparcia w zakresie komunikacji kryzysowej, wsparcia komunikacyjnego w związku z problemami dotyczącymi procesu zatwierdzania taryf oraz szerszym kontekstem niestabilnej sytuacji na rynku usług wodno-kanalizacyjnych, związanej z rozregulowaniem cen nośników energii, inflacją oraz destabilizacją gospodarczą i polityczną. Ponadto członkowie podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania zaprezentowali wnioski wzmacniające propozycje, które zostały odnotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Spotkanie to początek działań, którą muszą wspólnie podjąć  firmy wodociągowe, by ustabilizować sytuację w jakiej znalazła się branża wod-kan.

Profesor Krzysztof Jajuga wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 21 czerwca 2022 r. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej nadała tytuł Doktora Honoris Causa profesorowi Krzysztofowi Jajudze podczas wyjątkowej uroczystości. Laureat tego dnia wygłosił wykład pod tytułem „Ryzyko – piękność czy bestia”.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga to wybitny uczony o światowym autorytecie, Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, Prezes CFA Society Poland, naukowiec i badacz w uczelniach w kraju i za granicą, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili liczni przedstawicieli uczelni wyższych i środowiska akademickiego. Z ramienia Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego obecny był prezes Andrzej Malinowski.
W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Marek Gruszczyński – Członek Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016, członek Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2009–2020, wybitny specjalista w zakresie ekonometrii, specjalizujący się w mikroekonometrii finansowej, analizie fundamentalnej i nadzorze właścicielskim.
List gratulacyjny do laureata skierował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. „Społeczność Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wyróżniła eminentnego przedstawiciela nauk w dziedzinie ekonomii. Nie sposób przecenić doniosłej roli Pana ustaleń badawczych w zakresie finansów, statystyki czy ekonometrii. Wywarły one bowiem znaczący wpływ na kształt współczesnych praktyk – m.in. tych dotyczących inwestycji bądź zarządzania ryzykiem finansowym – i bezsprzecznie oddziałują na otaczającą rzeczywistość. […] Pana dotychczasowa działalność naukowa stanowi istotny wkład w postęp polskiej nauki” – napisał w liście gratulacyjnym minister Czarnek. (PAP)
Galę uświetnił występ Solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod batutą Pani Natalii Łukaszewicz-Charabin.
Doktorat honorowy jest najwyższą godnością akademicką przyznawaną przez wyższe uczelnie osobom powszechnie cenionym i zasłużonym dla nauki i kultury.

Wodo-Trendy 2022 powróciły do Ustronia

Po przerwie spowodowanej pandemią Covid -19 powróciła kolejna edycja konferencji
Wodo- Trendy. Konferencja, odbyła się 9-10 czerwca br. w Ustroniu w Hotelu Belweder. I zgromadziła blisko 90 uczestników i pracowników firm wodociągowych. Głównym organizatorem tego branżowego spotkania było  Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, przy technicznym i merytorycznym wsparciu Jaworznickich Wodociągów.

W tym roku tytuł konferencji brzmiał: „Najnowsze standardy bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji wody”, a za cel wydarzenia obrano sobie integrację środowiska, dyskusję na tematy najbardziej istotne oraz aktualne i dotykające branżę. Nie zabrakło tematów poświęconych mikrozanieczyszczeniom wody we współczesnym świecie, utylizowaniu farmaceutyków ze ścieków, budowaniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, tematów związanych ze „śladem wodnym” tzw. wirtualną wodą.

Do wspólnej dyskusji oraz wystąpień zaproszeni zostali prelegenci i goście z całego kraju. Podczas konferencji z prezentacjami wystąpili m.in.: dr inż. Edyta Kudlek z Politechniki Śląskiej, dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Izabela Zimoch oraz prof. dr hab. Inż. Andrzej Witkowski Uniwersytet Śląski.

Zarząd Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego serdecznie podziękował pani Magdalenie Pochwalskiej, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Wiceprezesa Sosnowieckich Wodociągów i Członka Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, za pracę na rzecz wspólnych działań i zaangażowanie w rozwój i przemiany branży wodociągowej. Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, pan Andrzej Malinowski, w dowód uznania wręczył Statuetkę Stowarzyszenia.

Konferencja WODO-TRENDY była doskonałą okazją do zaprezentowania, przez przybyłe liczne grono wystawców, nowych produktów, które z uwzględnieniem ekologii i recyklingu są odważnie wprowadzane na rynek armatury wodociągowej.

Patronat nad konferencją objęła Izba Gospodarcza Wodociągi Polski oraz Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

14 czerwca br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Malinowski, który jednocześnie został wybrany Przewodniczącym Walnego Zebrania. Na zebraniu obecnych było 22 członków zwyczajnych oraz 18 członków wspierających.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w czasie obrad, spośród wielu przedstawionych spraw podjęło najistotniejsze uchwały: Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2021 i Sprawozdania Finansowego za rok 2021, udzielenie absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 oraz członkom Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił zebranym członkom plan budżetu Stowarzyszenia na rok 2022, a także plany Stowarzyszenia dotyczące kierunków rozwoju branży wod -kan. Niezwykle ważnym elementem było podjęcie dyskusji na temat obecnej sytuacji w branży na linii firmy wodociągowe i reprezentująca je Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” – PGW Wody Polskie.

W trakcie posiedzenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadało tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, dokonując uroczystego uhonorowania pani Magdaleny Pochwalskiej, zasłużonej dla branży wodociągowej, emerytowanej Prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A., Członka Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Członka Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Stowarzyszenie na Targach Wod – Kan w Bydgoszczy

Po dwóch latach nieobecności spowodowanej pandemią, Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN wróciły do Bydgoszczy. XXVIII edycja tego wydarzenia odbyła się w dniach 10-12 maja. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Naszego Stowarzyszenia.

Tradycja spotkań w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym to doskonała okazja do wymiany doświadczeń dla specjalistów z branży: prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów. Wystawa od lat jest najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających.

Podczas wydarzenia Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego reprezentował prezes Andrzej Malinowski. Byli też obecni Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, a także zasiadający w Radzie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie: Stanisław Krusz, Józef Natonek, Piotr Niemiec oraz liczne grono przedstawicieli zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.

Targi WOD-KAN to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy oraz możliwość wyjątkowych osobistych spotkań. Imprezie towarzyszą konferencje organizowane przez wystawców, Strefa Nowych Technologii oraz branżowe konkursy, które wyłaniają najlepsze produkty i rozwiązania. Dzięki wieloletniej tradycji Targi są profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska. Odpowiednie maszyny i nowoczesna technologia pomagają wodociągowcom w ich codziennych zadaniach. Dla producentów i dystrybutorów trzy dni wystawy to wspaniała okazja do wzmocnienia swojej pozycji na rynku i przedstawienia oferty największej grupie klientów z naszej branży.

Zostaw swój ślad na Wodo-Trendach 2022

Po przerwie wywołanej pandemią Covid -19 wracamy z kolejną edycją konferencji Wodo Trendy. Konferencją ciepło przyjętą przez branżę wod-kan, bowiem organizowaną przez wodociągowców dla wodociągowców. Podobnie jak we wcześniejszych latach, głównym organizatorem tego branżowego spotkania jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. Merytorycznie program opracowany został opracowany przez specjalistów z Wodociągów Jaworzno. A z prezentacjami wystąpią m.in.: dr inż. Edyta Kudlek z Politechniki Śląskiej, dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Inż. Andrzej Witkowski z Uniwersytetu Śląskiego.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, tak i w tym roku za cel wydarzenia obrano integrację środowiska, dyskusję na tematy najbardziej istotne oraz aktualne i dotykające branżę. Nie zabraknie więc tematów poświęconych budowaniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, tematów związanych ze „śladem wodnym” oraz z deficytem
i zanieczyszczeniem wody.

Wśród gości znajdzie się konstruktor systemów produkujących wodę wysokoozonowaną nie tylko dla branży wodociągowej oraz osoby, którym bliska sercu jest filozofia „zero waste”
w domowej kuchni i szafie. Jednym słowem część oficjalna konferencji zostanie zakończona smacznie i stylowo – warsztatami w całości poświęconymi praktycznym rozwiązaniom jak oszczędzać wodę i pieniądze poprzez racjonalne planowanie domowych zakupów.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: czasopismo „Wodociągi-Kanalizacja” oraz serwis portalukomunalny.pl.

Sponsorzy: Wofil, Dempol Eco, AVK, Saint Gobain, Złote Runo, Sanit, Nordpartner, HSB, Uponor, Unisoft

Konferencja Wodo-Trendy 2022

Tytuł: Współczesne zagrożenia środowiska w wodzie

Data: 09-10 czerwca 2022 r.

Miejsce: Hotel Belweder w Ustroniu

Więcej informacji: www.wodo-trendy.pl