Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

14 czerwca br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Malinowski, który jednocześnie został wybrany Przewodniczącym Walnego Zebrania. Na zebraniu obecnych było 22 członków zwyczajnych oraz 18 członków wspierających.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w czasie obrad, spośród wielu przedstawionych spraw podjęło najistotniejsze uchwały: Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2021 i Sprawozdania Finansowego za rok 2021, udzielenie absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 oraz członkom Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił zebranym członkom plan budżetu Stowarzyszenia na rok 2022, a także plany Stowarzyszenia dotyczące kierunków rozwoju branży wod -kan. Niezwykle ważnym elementem było podjęcie dyskusji na temat obecnej sytuacji w branży na linii firmy wodociągowe i reprezentująca je Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” – PGW Wody Polskie.

W trakcie posiedzenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadało tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, dokonując uroczystego uhonorowania pani Magdaleny Pochwalskiej, zasłużonej dla branży wodociągowej, emerytowanej Prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A., Członka Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Członka Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.