Profesor Krzysztof Jajuga wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 21 czerwca 2022 r. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej nadała tytuł Doktora Honoris Causa profesorowi Krzysztofowi Jajudze podczas wyjątkowej uroczystości. Laureat tego dnia wygłosił wykład pod tytułem „Ryzyko – piękność czy bestia”.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga to wybitny uczony o światowym autorytecie, Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, Prezes CFA Society Poland, naukowiec i badacz w uczelniach w kraju i za granicą, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili liczni przedstawicieli uczelni wyższych i środowiska akademickiego. Z ramienia Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego obecny był prezes Andrzej Malinowski.
W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Marek Gruszczyński – Członek Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016, członek Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2009–2020, wybitny specjalista w zakresie ekonometrii, specjalizujący się w mikroekonometrii finansowej, analizie fundamentalnej i nadzorze właścicielskim.
List gratulacyjny do laureata skierował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. „Społeczność Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wyróżniła eminentnego przedstawiciela nauk w dziedzinie ekonomii. Nie sposób przecenić doniosłej roli Pana ustaleń badawczych w zakresie finansów, statystyki czy ekonometrii. Wywarły one bowiem znaczący wpływ na kształt współczesnych praktyk – m.in. tych dotyczących inwestycji bądź zarządzania ryzykiem finansowym – i bezsprzecznie oddziałują na otaczającą rzeczywistość. […] Pana dotychczasowa działalność naukowa stanowi istotny wkład w postęp polskiej nauki” – napisał w liście gratulacyjnym minister Czarnek. (PAP)
Galę uświetnił występ Solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod batutą Pani Natalii Łukaszewicz-Charabin.
Doktorat honorowy jest najwyższą godnością akademicką przyznawaną przez wyższe uczelnie osobom powszechnie cenionym i zasłużonym dla nauki i kultury.