Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń w Bydgoszczy

W poniedziałek 21 listopada w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wodociągowych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli: dr Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” , Krzysztof Dąbrowski Prezes IGWP i grono pracowników Izby. Obecny był także przedstawiciel portalu Wodociągowiec.pl. Spotkanie poświęcone obecnej sytuacji w branży wodociągowej, braku współpracy z Wodami Polskimi i przykładami działań podejmowanych przez wodociągi w Goleniowie choć zapowiadało się burzliwe, było merytoryczne i konstruktywne. Spotkanie zdominowała tematyka komunikacji, której to spotkanie było poświęcone. Wybrzmiały liczne uwagi i prośby do IGWP o usprawnienie polityki informacyjnej do członków Izby oraz do wszystkich interesariuszy, którzy zostali zdefiniowani w strategii.

Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski poinformował, że powstała Strategia Komunikacyjna oraz rekomendowany plan działań dotyczący zmiany sytuacji ekonomicznej PWiK opracowany przy udziale firmy PR Alert Media Adam Łaszyn i członków zespołu ds. informacji o branży IGWP. Zaplanowano zatwierdzenie strategii komunikacji w dniu 19 grudnia na posiedzeniu Rady IGWP. Dla wdrażania strategii w Biurze Izby powstał zespół do spraw koordynacji.  Ustalono, że dla usprawnienia komunikacji będzie się ukazywał opracowywany przez Biuro Izby news tzw. przekaz dnia dla najważniejszych informacji i spraw kryzysowych oraz newsletter o najważniejszych pracach Izby.  Biuro Izby będzie współpracować z wszystkimi mediami branżowymi takimi jak np. BMP, Abrys, Inżynieria, Wodociągowiec.pl. Podjęto decyzję, że ważną rolę w komunikacji pełnią stowarzyszenia wodociągowe i ustalono, że będą odbywały się spotkania przedstawicieli stowarzyszeń z IGWP dwa razy w roku w realu w tym z udziałem całej Rady Izby oraz dwa razy w roku on-line. Spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, że wiodącą rolę przedstawiciela branży pełni Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Rozłamu nie było.