Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie

W dniach 7-9 listopada 2022 r. w Krakowie odbył się Kongres Gospodarowania Wodami
i Ochrony Przeciwpowodziowej. Podczas trzech dni kongresu poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, gospodarowania wodami opadowymi oraz instrumenty prawne zagospodarowania deszczówki, wód opadowych i roztopowych.

Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym, a nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej odpowiada na tę potrzebę. Wydarzenie obfitowało w wystąpienia przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie ram prawnych i finansowych gospodarki wodnej, uznanych naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli firm działających w tym sektorze. Nie zabrakło branżowych debat oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych.

W programie Kongresu znalazły się praktyczne warsztaty, sesje plenarne, sesje techniczne oraz aż dwie wycieczki: na zaporę wodną w Świnnej Porębie i po zielono-niebieskiej infrastrukturze w Krakowie. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Inżynieria, a patronatem honorowym objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląska i Katowickie Wodociągi S.A.

Kongres odbył się w formule hybrydowej: można w nim było uczestniczyć bezpośrednio w Krakowie oraz online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com.