Patrząc w przyszłość, czyli warsztaty z Future Procesing

8 grudnia br. w Gliwicach odbyło się spotkanie z firmą technologiczną Future Processing,   dostarczającą nowoczesne rozwiązania IT. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na wyzwania branży wod-kan związane z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Dokonano wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowano wnioski, które pozwolą zaprojektować system informatyczny umożliwiający optymalizację zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wod kan. Kolejnym krokiem będzie praca informatyków nad projektem, a następnie spotkanie by je omówić. Korzyści dla uczestników biorących udział w warsztatach to realny wpływ na funkcjonalności tworzonego systemu, udział w tworzeniu unikatowego na rynku narzędzia, udział w testach systemu oraz preferencyjne warunki wdrażania wypracowanego systemu. Środowisko wod – kan było reprezentowane przez 29 specjalistów.