Spotkanie eksploatatorów sieci wodociągowej w Katowickich

3 listopada 2022 roku w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. odbyło się spotkanie eksploatatorów sieci wodociągowej województwa śląskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego, a gospodarzem były Katowickie Wodociągi.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli firm wodociągowych z: Cieszyna, Lędzin, Mysłowic, Sosnowca, Pszczyny, Tworogu, Jaworzna, Sławkowa, Żor, Zabrza, Raciborza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Czeladzi i Tychów.

Spotkanie moderował oraz prowadził Marcin Niemiec, kierownik Oddziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej – Centrum Katowickich Wodociągów. Swoje prezentacje przedstawili również inni przedstawiciele Spółki tj. Grzegorz Oliwa, kierownik Oddziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej – Południe,  Mariusz Pluta, kierownik Działu Pomiarów i kontroli Sieci oraz Małgorzata Szleper-Mazurek, Z-ca kierownika Biura Obsługi Klienta w Katowickich Wodociągach. Przybyłych gości przywitała Dyrektor ds. Obługi Klienta i Sieci, pani Agata Woźniak – Karolczyk, która omówiła charakterystykę i opis systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Katowice, stan zatrudnienia na oddziałach, organizację i tryb pracy oraz zakres obowiązków.

Do szczegółowo omawianych zagadnień na spotkaniu należały: Dezynfekcja sieci wodociągowej za pomocą mobilnych zestawów do ozonowania i chlorowania, usługa „Zlecenie Kompleksowe” – realizacja przyłączeń wod-kan dla odbiorców, okresowa kontrola hydrantów – sposób prowadzenia dokumentacji, metodyka kontroli i pomiarów wydajności, mobilne zestawy do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej oraz GIS – możliwości
i zastosowanie. Całość spotkania zakończyły pytania i dyskusja.