Rejs po kanale Gliwickim

29 września 2021 r. odbył się rejs po Kanale Gliwickim zorganizowany przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego wraz z firmą Sanit – Serwis Sp. z o.o. i AVK Armadan Sp. z o.o.

Do udziału w rejsie zostali zaproszeni zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz osoby zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem, w tym przedstawiciele wodociągowców województwa Opolskiego. Wzięło w nim udział 22 osoby z województwa śląskiego.

Rejs rozpoczął się w Marinie w Porcie Gliwickim, a następnie pokonując kilka śluz o różnych konstrukcjach, dotarł do kolonii kormoranów. Podczas 3 godzinnego rejsu na pokładzie statku wycieczkowego uczestnicy mieli okazję poznać historię tej niezwykłej budowli hydrotechnicznej oraz słynne postacie związane z jego budową.

Spotkanie było także doskonałą okazją do integracji w gronie wodociągowców oraz czasem na dyskusję o przyszłości branży, planach i wyzwaniach.