Przedstawiciele Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego w Radzie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

20 września 2021 r.  w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Podczas spotkania dokonano wyboru Rady Izby na nową, 4 -letnią kadencję. W skład 21 osobowej Rady, weszło 3 przedstawicieli reprezentujących Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, a tym samym województwo śląskie:

 • Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A.
 • Józef Natonek, Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o.
 • Piotr Niemiec, Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Do Rady Izby powołani zostali również:

 • Tomasz Breńko – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Sokółka

 • Paweł Chudziński – Aquanet S.A., Poznań

 • Janusz Dawidziak – Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Goleniów

 • Robert Fennig – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS – EKO Sp. z o.o., Kościerzyna

 • Marek Karolczak – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Ostrów Wielkopolski

 • Zbigniew Kozłowski – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Sp. z o.o., Zgorzelec

 • Władysław Majewski – Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń

 • Andrzej Michalski – Zakład Wodociągów, Kanalizacji I Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Wysokie Mazowieckie

 • Henryk Milcarz – Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Kielce

 • Zbigniew Mróz – Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Legnica

 • Wiesław Pancer – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Olsztyn

 • Tadeusz Rzepecki – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnów

 • Ryszard Sobieralski – Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., Nowogard

 • Renata Tomusiak – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Warszawa

 • Andrzej Wójtowicz – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., Słupsk

 • Piotr Ziętara – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków

 • Witold Ziomek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wrocław

 • Edward Żołądkowicz – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Morąg

Rada Izby jest najważniejszym organem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, która zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw wodociągowych działających w naszym kraju. To ona podejmuje decyzje w kluczowych sprawach, dotyczących działań oraz finansów organizacji. Powołuje zespoły problemowe, które zajmują się najistotniejszymi kwestiami branżowymi. Obecnie w Izbie Gospodarczej zostały powołane 3 zespoły wsparcia: Zespół ds. bezpieczeństwa wody, Zespół ds. benchmarkingu oraz Zespół ds. ścieków

Serdecznie gratulujemy wybranym przedstawicielom. Życzymy wytrwałości oraz by godnie reprezentowali nasz region oraz Stowarzyszenie, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju branży wod -kan.