Odszedł ś.p. Bogusław Kurdek

Żegnamy naszego kolegę, Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach Bogusława Kurdka. Współtwórcę tego przedsiębiorstwa jego  pierwszego i wieloletniego Prezesa, a zarazem aktywnego członka i współzałożyciela naszego Stowarzyszenia. Człowieka życzliwego, o wielkim autorytecie i sercu.

Cześć Jego pamięci!