Konferencja Hydroforum w Kocierzy

W dniach 21-23 września br. w Kocierzy odbyła się Konferencja HYDROFORUM pod patronatem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. Konferencja posiadająca wieloletnią tradycję poświęcona była aspektom zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowym.

Tematem wiodącym konferencji było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 4.0, Efektywność, Kompetencje, Dążenie do doskonałości. Rozpoczęło się wystąpieniem Krzysztofa Dąbrowskiego Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie o wyzwaniach dla branży wodociągowej. Nie brakło również tematów istotnych dla branży, w ostatnim czasie, czyli relacji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i branży wodociągowej oraz krytycznej sytuacji finansowej firm wodociągowych w Polsce  związanej z  procesem taryfikacji realizowanej przez Wody Polskie. Tematem wprowadzającym w program była prezentacja Witolda Ziomka Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., o tym jak Wrocławskie Wodociągi dążą do firmy 4.0. Zaprezentował wiele konkretnych przykładów wdrożonych rozwiązań z obszaru operacyjnego i zarządczego przy wykorzystaniu nowoczesnych narządzi informatycznych. Tematykę tą kontynuowali : Sławomir Jankowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry i Anna Seredyńska-Kraus Dyrektor Finansowy Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pierwszy dzień obrad zakończyło spektakularne i pouczające wystąpienie firmy Niebezpiecznik.pl  pod intrygującym tytułem: Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom.  Nie brakło przykładów, zagrożeń i przestróg związanych z bezpieczeństwem wykorzystywania narządzi informatycznych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był kapitałowi ludzkiemu. Bez profesjonalnego, kompetentnego, odpowiedzialnego i dobrze wyszkolonego zespołu firma nie będzie mogła podążać w kierunku przedsiębiorstwa 4.0. Klara Ram ekspert EurEau i doradca IGWP przedstawiła jakie jest zapotrzebowanie na nowe kompetencje w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz podzieliła się z uczestnikami konferencji efektami pracy w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w sektorze wod.-kan. Piotr Ziętara Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa S.A. przedstawił temat: Kapitał ludzki elementem kompetencji szeroko prezentując doświadczenia wodociągów krakowskich wytyczając kierunek, w którym powinny podążać firmy wodociągowe. Wskazał jak dążyć do doskonałości w obszarze zarządzania personelem i jak robić to efektywnie.

Firmy wodociągowe przeszły ogromne przemiany. Efektem jest znaczna poprawa stanu środowiska naturalnego, wynikająca z działań branży i co najważniejsze uzyskano najwyższą jakość produktu i świadczonych usług. Nastąpiła zmiana mentalności nas wszystkich – zarówno menedżerów zarządzających , kadry kierowniczej, jak i szeregowych pracowników. O tych zagadnieniach jak i wyzwaniach na czas kryzysu, działań wobec zagrożeń dla infrastruktury krytycznej wod.-kan. wybrzmiało podczas panelu dyskusyjnego : Menadżer firmy jutra. W  panelu udział wzięli wodociągowcy: Piotr Niemiec, Grzegorz Rybka, Piotr Ziętara oraz Jolanta Krawczyk – EduPartners i mjr Leszek Pietraszek.  Wystąpienia wodociągowców podczas konferencji były poprzeplatane prezentacjami producentów urządzeń, technologii i firm świadczących usługi w obszarze wod.-kan. wskazując najlepsze rozwiązania i ich efektywność zastosowań.

Partnerami konferencji były firmy : Złote Runo Spółka z o.o. , Fusion Polska Sp. z o.o. , AVK Armadan Sp. z o.o. , HUFGARD POLSKA, Duko Inżynieria Sp. z o.o. , Blejkan S.A. , Pompax S.A.