VII Dzień Bezpieczeństwa w Zabrzu

6 września 2022 roku w Zabrzu odbył się VII Dzień Bezpieczeństwa, zorganizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz firmę Sundoor Tech Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do wykonania specjalistycznych pokazów, prezentacji i szkoleń z zakresu BHP. Uczestnicy mieli okazję wykonać praktyczne ćwiczenia dotyczące m.in. prac na wysokości, asekuracji pracy w studzienkach i zbiornikach zamkniętych z urządzeniami, użytkowania detektorów gazu oraz testów środków ochrony indywidualnej.

Dzień bezpieczeństwa, miał charakter ściśle branżowy i dotykał zagadnień związanych z niebezpiecznymi  zdarzeniami, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania prac wod- kan.

Wszyscy uczestnicy otrzymali imienny certyfikat potwierdzający udział szkoleniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa śląskiego w Katowicach oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Katowicach.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdziła wysoka frekwencja przedstawicieli firm wodociągowych.