Projekt rozporządzenia taryfowego

Poniżej zmieszczony został projekt Rozporządzenia taryfowego otrzymany z IGWP. Prosimy o zapoznanie się z treścią i zgłaszanie ewentualnych uwag.
Projekt Rozporządzenia taryfowego