Hydroprezentacje XIX 2016

Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – to temat panelu dyskusyjnego podczas tegorocznego sympozjum Hydroprezentacje XIX 2016. Konferencja, której organizatorem było Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, odbyła się w dniach 7–9 czerwca w Krynicy-Zdroju.
Sympozjum odbyło się pod patronatem merytorycznym Politechniki Śląskiej, patronatem branżowym Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o i Katowickich Wodociągów S.A. oraz patronatem medialnym miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja”. Partnerami spotkania były firmy: Jafar S.A., Saint Gobain PAM, Złote Runo Sp. z o.o. i Hobas System Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać szeregu prelekcji poświęconych trzem grupom tematycznym. Pierwsza obejmowała tematy z zakresu dostarczania wody i sieci wodociągowych. Przedstawione w niej referaty poświęcone były m.in. istocie monitoringu sieci wodociągowych. Druga sesja była obejmowała tematy z zakresu odprowadzania wód deszczowych. Ostatnia część konferencji dotyczyła odprowadzania ścieków i sieci kanalizacyjnych. Poruszono w niej głównie zagadnienia dotyczące eksploatacji i monitoringu sieci kanalizacyjnych.

Panel dyskusyjny, który podczas sympozjum poprowadził dr Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów S.A., był próbą odpowiedzenia na pytanie co w niedalekiej przyszłości czeka branżę wodociągowo-kanalizacyjną w aspekcie technicznym i technologicznym. Wzięli w nim udział dr inż. Florian G. Piechurski z Politechniki Śląskiej, Krzysztof Latko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju Katowickich Wodociągów S.A., Józef Natonek, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie i Edward Gierut, Dyrektor Generalny Fabryki Armatur Jafar S.A. Dzięki udziałowi w dyskusji przedstawicieli nauki, eksploatatorów i producentów dała ona obraz spojrzenia na innowacyjne rozwiązania inżynieryjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej z różnych stron. Uczestnicy dyskusji mówili o szerszym zastosowaniu ozonowania wody, monitoringu jakościowym wody od ujęcia aż po kran u klienta, zastosowaniu nanotechnologii, a także o konieczności uświadamiania mieszkańcom tego, że w ich kranach płynie woda dobrej jakości. Dyskutowano także o edukowania odbiorców w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnych i tego co nie powinno do niej trafiać i wyzwaniach na przyszłość.

Sympozjum Hydroprezentacje było także okazją do niecodziennego spotkania. Gościem specjalnym wydarzenia był himalaista Krzysztof Wielicki. Jego obecność na konferencji nie była przypadkowa – himalaizm wymaga dużej konsekwencji w wyznaczaniu celów i planowaniu tras, które prowadzą na sam szczyt. Okazuje się, że ma to wiele wspólnego z zarządzaniem i wspinaczką po ścieżce kariery. Wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas organizacji wypraw i zdobywania szczytów, Krzysztof Wielicki wraz z konsultantami biznesu napisał książkę „Mount Everest biznesu”. Swoją wiedzą dotyczącą istoty wyznaczania celów i strategii ich osiągania oraz wykorzystywania mądrości poszczególnych członków zespołu podzielił się z uczestnikami wydarzenia.

Zapraszamy do udziału w konferencji już za rok na jubileuszowe XX spotkanie.

Prezentacje

Galeria