Nowelizacja Prawa Wodnego

W związku z toczącymi się pracami nad nowelizacją Prawa Wodnego, Zarząd Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego podjął działania w opracowaniu wspólnego stanowiska w temacie Prawa Wodnego – ze szczegółami zapoznać się można TUTAJ. W ślad za tymi działaniami nimi i prowadzoną korespondencją prosimy członków Stowarzyszenia o podjęcie równolegle działań wspierających poprzez kontakt z parlamentarzystami reprezentującymi nasz region oraz władzami poszczególnych samorządów przekazując informacje o planowanych zmianach i ich konsekwencjach dla poszczególnych społeczności lokalnych.