Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w XX jubileuszowej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, którego organizatorem jest firma ABRYS Sp. z o.o. Kongres odbędzie się w dniach 10-11 października 2016 r. przy okazji POL-ECO-SYSTEM na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Kongres ENVICON to dwa dni bogatych tematycznie obrad oraz 6 paneli dyskusyjnych, w których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział i omawiać kluczowe dla branży tematy.
Pierwszego dnia odbędą się trzy równolegle sesje tematyczne: gospodarka odpadami, zarządzanie w branży wod-kan oraz energetyka.
Trzecia sesja jest nowością, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii.
Drugiego dnia odbędzie się seminarium poświęcone tematyce Circular economy w Polsce, zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie EEB. Równolegle do seminarium będzie druga, nowa sesja dotycząca Ochrony powietrza, w ramach której zorganizowane zostanie spotkanie poświęcone tematyce „niskiej emisji” oraz Forum RIPOK, gdzie inwestorzy i eksploatatorzy tych instalacji dyskutować będą o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania odpadów.

ENVICON wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej. Jego podstawowym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sferze ochrony środowiska. Spotkanie podczas Kongresu ENVICON będzie tez okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii z przedstawicielami innych europejskich krajów.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem www.envicon.abrys.pl