Wyjazd techniczny do Warszawy

W dniach 21-22 października 2014 r. Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego zorganizowało wyjazd techniczny do Warszawy. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić największą w Polsce oczyszczalnię „Czajka”, zapoznać się z obiektami i prowadzonym procesem technologicznym oczyszczania ścieków a także z procesem przeróbki osadów odbywającym się w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Kolejnym punktem programu było zapoznanie się z zastosowanymi materiałami oraz sposobem prowadzenia budowy Kanału Burakowskiego-Bis.
Kanał Burakowski-Bis o długości ponad 3 km budowany jest metodą mikrotunelingu z wykorzystaniem rur o średnicy ponad 3000 mm.