Konferencja „Zmiany zasad regulacji…”

W imieniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechniki Poznańskiej serdecznie zapraszam do udziału w konferencji pn. „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Pierwsze doświadczenia”. Tematyka spotkania skierowana jest w szczególności do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Konferencja, organizowana przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnikę Poznańską, jest pierwszym tak szeroko omawiającym tę kwestię wydarzeniem ogólnopolskim. Szczególna uwaga poświęcona będzie udziałowi regulatorów w procesie stanowienia taryf, zmianom regulaminów, a także wpływom zmian na zasady przygotowywania i stanowienia wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan.  Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia br. w budynku Ataner Omega Poznań, przy ul. Dąbrowskiego 79A w Poznaniu.

Przesyłam link do strony konferencji: https://konferencjataryfy.abrys.pl/

Pod tym adresem znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz link do rejestracji online.