Aktualności

Beata Halama nową Prezes Stowarzyszenia

17 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Andrzej Malinowski, dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia złożył  na nim rezygnację z pełnionej funkcji. Tym samym odbyły się wybory i na stanowisko Prezesa Zarządu SWWŚ została powołana Beata Halama.

Beata Halama w Zarządzie naszego Stowarzyszenia zasiada od 2016 roku. Z branżą związana jest od 26 lat, a od 12 lat kieruje przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi – obecnie spółką Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, której udziałowcami jest 11 gmin powiatu cieszyńskiego. Ukończyła Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki na kierunku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Za aktywną pracę odznaczona złotą odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest zwolennikiem i czynnym realizatorem nowatorskich rozwiązań w branży wodno-kanalizacyjnej, w tym z zakresu edukacyjno- ekologicznego.

W związku z wyborem Beaty Halamy na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia konieczne było również uzupełnienie składu Zarządu, który łącznie z Prezesem liczy 9 osób. Decyzją Walnego Zebrania Członków do Zarządu Stowarzyszenia został powołany Krzysztof Michalski, Prezes Zarządu Aqua S.A. w Bielsku-Białej.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło również uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Andrzejowi Malinowskiemu.

Mikroorganizm – Mega Problem czyli odpalamy kolejną konferencję Wodo-Trendy 2024

Jeszcze przed wakacjami Ustroń stanie się gorącym miejscem dyskusji na temat wyzwań,
z jakimi  w ostatnim czasie mierzyła się branża wodociągowa. Nie zabraknie również rozważeń, na temat szans i zagrożeń, czyhających na przedsiębiorstwa, odpowiedzialne za zdrowie milionów obywateli.

Wszystkie te rozmowy zostaną przeprowadzone w ramach organizowanej przez  Stowarzyszenie Wodociągów Województwa Śląskiego Konferencji Wodo-Trendy 2024. To koleżeńskie spotkanie, połączone z merytorycznymi tematami, odbędzie od 20 do  21 czerwca br. na szczycie Równicy w Hotelu Belweder z piękną panoramą na Beskid Śląski.

Jak co roku na uczestników czeka atrakcyjny program z inspirującymi panelami dyskusyjnymi oraz z prelegentami z całego kraju. Tegoroczna edycja skierowana zostanie na tematy bakterii, bezpieczeństwa w dostawach wody oraz na sposoby radzenia sobie w sytuacjach, gdzie jakość woda dla masowych odbiorców jest obniżona.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Wodo-Trendy 2024,  która od lat jest znaną i rozpoznawalną konferencją oraz platformą wymiany doświadczeń koncertującą swoją uwagę na palących wodociągowców problemach a także innowacyjnych rozwiązaniach, które rozwijają i pchają branżę do przodu.

Od samego początku naszym celem, było stworzenie przestrzeni do dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami, które mobilizują do działania wszystkich wodociągowców. Chcemy inspirować, wymieniać i wskazywać oraz adoptować najlepsze praktyki – mówi Józef Natonek, prezes Wodociągów Jaworzno oraz członek zarządu Stowarzyszenia Wodociągów Województwa Śląskiego w Katowicach.

Partnerzy i patroni medialni: Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Wodociągi i Kanalizacja, Portal Komunalny.pl oraz Kierunek Wodkan.pl

Sponsorzy: Wofil, DEMPOL-ECO, Złote Runo, SANIT-SERWIS, NORD PARTNER, HSB, Uponor, Unisoft, Flowap, KanRo, ALS i Rectus Polska.

Więcej informacji na temat konferencji oraz rejestracji dostępne są na stronie internetowej: https://wodo-trendy.pl/

Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD-KAN

W dniach 6-8 grudnia br. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD-KAN” – jednej z największych konferencji branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Gospodarzem wydarzenia było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. we Wrocławiu oraz Centrum Nowych Technologii oraz Hydropolis – Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Konferencję zorganizowała  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

W debatach i panelach dyskusyjnych wzięło udział blisko 50 Prelegentów. Był to czas intensywnych 3 dni by wspólnie dyskutować, analizować, podsumować miniony rok, a także wskazywać najważniejsze wyzwania i dalsze kierunki rozwoju branży.

Konferencja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw wod.-kan.: małych, średnich i tych największych bowiem jej tematyka dotyczy całej branży.

Zamysłem organizatorów jest, aby „Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD.-KAN.”  odbywał się cyklicznie w grudniu, jednak za każdym razem w innym miejscu, tak aby co roku inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było Gospodarzem tego wydarzenia.

Zaproszenie do udziału przyjęły Stowarzyszenia branżowe z całej Polski, w tym Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, które Patronatem Honorowym objęły konferencję.  Przedstawiciele wzięli udział w debacie, przedstawiając jakimi problemami, ale też sukcesami
i radościami, żyje branża wod-kan w poszczególnych regionach kraju.

XXVI Kongres Naukowo-Techniczny Wod-Kan-Eko

W dniach 14-16 listopada 2023 r. w Łodzi odbyła się kolejna edycja Kongresu Naukowo-Technicznego Wod-Kan-Eko. Wydarzenie zgromadziło prawie 400 osób reprezentujących branżę wodociągowo-kanalizacyjną z całej Polski. Od lat Kongres jest miejscem inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń oraz refleksji nad przyszłością branży.

Jak co roku Kongres podzielony był na część panelową i dyskusyjną. Drugiego dnia odbyła się emocjonująca debata, podczas której eksperci z branży dyskutowali nad aktualnymi wyzwaniami spółek wodociągowych. Moderatorem dyskusji był Dr Jędrzej Bujny, radca prawny,  a wzięli w niej udział znani i cenieni przedstawiciele branży: Paweł Sikorski – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Marian Waloszyński – Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., Paweł Senderek – Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., Tomasz Breńko – Dyrektor MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce oraz Krzysztof Michalski – Prezes Zarządu AQUA S.A.

Dyskusja stanowiła doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń oraz analizy kluczowych kwestii wpływających na funkcjonowanie branży wod-kan. Poruszono tematy takie jak: powrót ustalania taryf do samorządów, zasady funkcjonowania spółek wod-kan, aktualne wyzwania prawne oraz rola regulatora – Wody Polskie.

Podczas kongresu Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego Andrzej Malinowski, mówił o tym by „Skupić się zarówno na szerzeniu wiedzy, jak i pomaganiu spółkom w rozwoju technicznym i informacyjnym”. Dodał również aby Spółki wod-kan.  wspólnie  działały i podejmowały inicjatywy dla dobra całej branży.

Organizatorem wydarzenia była firma BMP – wydawca magazynu Kierunek Wod-Kan oraz portalu www.kierunekwodkan.pl. Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe, objęło kongres Patronatem Merytorycznym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, przyczyniając się tym samym do ugruntowania pozycji Kongresu jako jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce.

 

Jubileusz 90-lecia Wodociągów Chrzanowskich

16 października 2023r. W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zebrali się byli i obecni pracownicy Wodociągów Chrzanowskich, samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych i firm współpracujących ze spółką oraz media branżowe i wielu innych znamienitych gości, by świętować 90-lecie Wodociągów Chrzanowskich.

Uroczystości  rozpoczęły się od konferencji branżowej. Poprzedziła ona oficjalną galę jubileuszową, podczas której Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa śląskiego Andrzej Malinowski, na ręce Prezesa oraz Dyrektora Wodociągów Chrzanowskich złożył kwiaty oraz przekazał gratulacje od kolegów i koleżanek z branży.

W części konferencyjnej dyskutowano m.in. na temat współczesnych wyzwań stawianych przed firmami z branży wod-kan. Spotkanie rozpoczął prezes Wodociągów Chrzanowskich Łukasz Brzózka, który poruszył najważniejsze aspekty rozwoju spółki, przedstawił realizowane inwestycje i cele, które przed nią stoją. Z kolei dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik omówił najważniejsze założenia przyjętej przez spółkę „Strategii Wodociągów Chrzanowskich”.

Następnie odbyła się debata moderowana przez  Szymona Wyrwika, do której zasiedli szefowie wodociągów z Jaworzna, Józef Natonek, Zielonej Góry-Krzysztof Witkowski, Krakowa-Piotr Ziętara i Chrzanowa- Łukasz Brzózka.  Na zakończenie tej części obchodów na scenie zaprezentowali się również partnerzy jubileuszu: firmy Miko-Tech, Kaeser oraz Unisoft.

Prezes Wodociągów Chrzanowskich, Łukasz Brzózka złożył gratulacje 36 pracownikom spółki, którzy na scenie odebrali przyznane przez Prezydenta RP „Medale za Długoletnią Służbę”.

Uroczystościom w MOKSiR  towarzyszyła prezentacja specjalistycznych samochodów i sprzętów Wodociągów Chrzanowskich. Przed budynkiem można było obejrzeć m.in. nową wiertnicę HDD, kamerowóz, specjalistyczny samochód diagnostyczny czy pojazd ssąco-płuczący „Canalmaster”.
W ramach obchodów jubileuszu spółka zorganizowała także dzień otwarty w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.

Kamil Bogusz – dyrektor Muzeum w Chrzanowie, a także autor książki „Historia Wodociągów Chrzanowskich”, w ciekawy i zarazem lekko humorystyczny sposób przeprowadził gości przez historię przedsiębiorstwa w pięciu aktach.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu Spółki była wystawy „90 lat Wodociągów Chrzanowskich” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie oraz wykład Kamila Bogusza „Zarządzanie wodą”, który odbędzie się 26 października 2023.

 

Inauguracja Roku Akademickiego Akademii WSB

2 października 2023 r. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Uroczystość zainaugurował JM Rektor prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego warto?” wygłosił prof. Michał O. Zembala – MBA FETCS FESC kardiochirurg, transplantolog, wykładowca akademicki.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, administracji rządowej i instytucji centralnych, korpusu dyplomatycznego, władz wojewódzkich, samorządowych i metropolitalnych, uczelni wyższych, instytucji naukowych, służb mundurowych, reprezentanci systemu opieki zdrowotnej i podmiotów leczniczych, praktyki gospodarczej, instytucji wyższej użyteczności publicznej, oświaty, kultury, organizacji społecznych, partnerskich szkół średnich i podstawowych oraz reprezentanci duchowieństwa.

Podczas uroczystości Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląska reprezentował prezes Andrzej Malinowski.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, podczas której studenci studiów I i II stopnia ​oraz studiów jednolitych magisterskich, studenci zagraniczni oraz ​doktoranci Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Akademii WSB złożyli ślubowanie.

Z okazji 29. Inauguracji Roku Akademickiego wystosowane zostały laudacje okolicznościowe, w tym od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy.

Uroczystą inaugurację uświetnił koncert Eli i Józefa Skrzeków pt. „Jesteś marzeniem, jesteś natchnieniem” oraz  Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

Hydro Forum 2023. Bezpieczeństwo firm wodno-kanalizacyjnych w niepewnych czasach

Tematy związane z bezpieczeństwem przedsiębiorstw wodociągowych będą obecne podczas corocznej trzydniowej konferencji Hydro Forum w Kocierzu, która odbędzie się w dniach 20-22 września br.

W tym roku, będzie można posłuchać i porozmawiać z takimi prelegentami jak prezesi i wiceprezesi firm wodociągowych. Wykłady swoje przedstawią: Katarzyna Burda z Myślenic, Beata Wiśniewska z Białegostoku, Renata Tomusiak z Warszawy, Andrzej Wójtowicz ze Słupska, Tomasz Konieczny z Wrocławia, Krzysztof Witkowski  z Zielonej Góry czy Piotr Ziętara z Krakowa.

Konferencja Hydro Forum od 10 lat powstaje przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach. Zdaniem Andrzeja Malinowskiego, prezesa SWWŚ, w dzisiejszym świecie trudno się nie koncentrować na negatywnych stronach życia. Nie mniej najważniejszą rzeczą jest zobaczyć przed sobą jasną przyszłość. Kiedy zastanawiamy się nad listą kluczowych umiejętności i typów mentalności przywódców przyszłości rzadko zwracamy uwagę na szczególną cechę – optymizm. Przywódca powinien codziennie budzić się z przekonaniem, że przyszłość może być lepsza od teraźniejszości

– Podczas każdej konferencji Hydro Forum staramy się zaszczepić wśród liderów kulturę uczenia się i umiejętność regularnego stosowania w praktyce zdobytej wiedzy. Mamy trudny czas dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, który wymaga właściwych działań liderów. Powinniśmy przeprowadzać optymalizację procesów biznesowych, zwiększając ich efektywność i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące wydatków. Właściwie przeprowadzona optymalizacja procesów i kosztów potrafi zmienić firmę w organizację, która prężnie się rozwija. Dlatego w tym roku bezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowych w niepewnych czasach to motyw przewodni Konferencji Hydro Forum. W tym celu zaprosiliśmy do udziału wyjątkowych liderów branży wodociągowej, aby dać przykłady dobrych praktyk, działań w trudnych czasach, przekazać wiedzę, inspirować do działań. Wszystko po to, by z optymizmem tworzyć w organizacjach lepsze jutro – mówi Andrzej Malinowski, prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach.

W spotkaniu udział biorą również specjaliści z takich dziedzin jak finanse oraz psychologia biznesu. O empatycznym przywództwie opowie Dorota Szczepan-Jakubowska, która jest psychologiem, couchem i superwizorem treningu psychologicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wykład pod tytułem: Co z tą Polską w 2023r.? Subiektywnie o finansach wygłosi i zaprosi do dyskusji Maciej Samcik, Redaktor Naczelny portalu finansowego „Subiektywnie o finansach”.

Od samego początku naszym założeniem było stworzenie miejsca, do którego przyjeżdża się po aktualną wiedzę, ale również spędza ten czas w spokoju, dobrej i kreatywnej atmosferze. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tym wydarzeniem udało nam się stworzyć przestrzeń inspirującą do rozwoju – mówi Hubert Klikowicz, prezes zarządu firmy Flowap, współtwórca konferencji Hydro Forum.

Hydro Forum to konferencja w Kocierzu gdzie kadra managerska spotyka się od wielu lat, by rozmawiać o tym, co jest w branży aktualne, warte zmian czy inwestowania. Konferencja ta jest platformą służącą integracji środowiska wodociągowego. Odbywa się w hotelu Kocierz Hotel & Spa w Targanicach.

Uzyskała patronat: Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz patronat medialny portalu www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl, www.portalkomunalny.pl oraz www.kierunekwodkan.pl.

Partnerami Hydro Forum są: Flowap, Duko Inżynieria, Hufgard, Pompax, Terlan, Unisoft i ICsec.

 

Więcej informacji na: https://hydroforum.com.pl/konferencja/

 

 

17. Konferencja Metod Zagospodarowania Osadów Ściekowych

26 września w Toruniu rozpocznie się 17. Konferencja Metod Zagospodarowania Osadów Ściekowych. Podczas trzech dni konferencji  zostaną poruszone najciekawsze i najbardziej aktualne zagadnienia z branży wodno-kanalizacyjnej.

Pierwszy dzień obrad, został podzielony na 2 sesje programowe. Podczas tego dnia skupiono się przede wszystkim na aspektach prawnych oraz ekonomicznych, które zostaną przedstawione przez specjalistów z branży. Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego wykorzystania potencjału oczyszczalni w procesie pozyskiwania bioenergii, biowodoru i biopaliw paneliści porozmawiają o najnowszych technologiach i rozwiązaniach. Po obradach na Uczestników czeka również rejs po Wiśle legendarnym statkiem ,,Wanda’’ oraz uroczysta kolacja bankietowa.

Drugiego dnia zostanie podjęty temat praktyk zagospodarowania osadów ściekowych. Zaproszono wybitnych naukowców oraz praktyków, którzy podzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Zostanie poruszony temat produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji i dezintegracji oraz mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków. Czy da się jeszcze zarobić na osadzie? Czy warto uzyskać certyfikat nawozowy na osad? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni Prelegenci.

Oprócz klasycznych prelekcji odbędzie się również debata oksfordzka dotycząca głównych ścieżek zagospodarowania osadów ściekowych, w której debatujący skupią się na plusach
i minusach każdej z metod. Będzie również możliwość wysłuchania case study o modernizacjach oczyszczalni, które pozytywnie wpływają na zagospodarowanie osadów ściekowych. Wieczorem Goście konferencji będą mieli okazje uczestniczyć w regionalnej uczcie w Karczmie Spichrz.

Ostatniego dnia, jak co roku, został zorganizowany wyjazd techniczny. Na Uczestników czeka niezwykła okazja – odwiedzenie nowo otwartej kompostowni w Aleksandrowie Kujawskim jako pierwsi!

Konferencja, dzięki części merytorycznej oraz licznym atrakcjom, będzie świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży wodno-kanalizacyjnej.

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego objęło konferencję patronatem branżowym.

Więcej informacji o konferencji: https://osadysciekowe.abrys.pl/

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka–Technologia–Środowisko” w Wiśle

W dniach 27-29 września 2023 roku w Wiśle, odbędzie się II Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka–Technologia–Środowisko”. Organizatorem wydarzenia jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne “AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

Celem konferencji jest spotkanie w gronie specjalistów i ekspertów z różnych branż oraz dziedzin nauki, co pozwoli na dyskusję nad istniejącymi problemami, nowymi rozwiązaniami oraz perspektywami, w szczególności dotyczącymi  problematyki inżynierii i ochrony środowiska.

Konferencja jest finansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej.

 

II Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

W dniach 6-8 września 2023r. odbędzie się w Krakowie II Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej, nad którym Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego objęło patronat.

Kongres obfitować będzie w wystąpienia przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie ram prawnych i finansowych gospodarki wodnej, uznanych naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli firm działających w tym sektorze. Nie zabraknie także branżowych debat oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych.

Organizatorzy – Wydawnictwo Inżynieria – przewidzieli w programie praktyczne warsztaty, dyskusje panelowe, sesje techniczne, wystawę branżową oraz wycieczkę techniczną. Podczas uroczystej gali odbędzie się także ceremonia wręczenia prestiżowych nagród inżynieryjnych TYTANY 2023 w dziedzinie gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej.

Ubiegłoroczny Kongres w pełni potwierdził potrzebę uwzględniania wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym oraz konieczność zintegrowanego i kompleksowego podejścia do obu tematów. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dzisiaj ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: będzie można w nim uczestniczyć online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com lub bezpośrednio w Krakowie w nowej lokalizacji: zabytkowym, pięknie odrestaurowanym budynku Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach, położonym w najbardziej urokliwej dzielnicy Krakowa, tuż obok lasu Wolskiego, czyli zielonych płuc Krakowa.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie internetowej

https://konferencje.inzynieria.com/gwiop2023/