Aktualności

Hydro Forum 2023. Bezpieczeństwo firm wodno-kanalizacyjnych w niepewnych czasach

Tematy związane z bezpieczeństwem przedsiębiorstw wodociągowych będą obecne podczas corocznej trzydniowej konferencji Hydro Forum w Kocierzu, która odbędzie się w dniach 20-22 września br.

W tym roku, będzie można posłuchać i porozmawiać z takimi prelegentami jak prezesi i wiceprezesi firm wodociągowych. Wykłady swoje przedstawią: Katarzyna Burda z Myślenic, Beata Wiśniewska z Białegostoku, Renata Tomusiak z Warszawy, Andrzej Wójtowicz ze Słupska, Tomasz Konieczny z Wrocławia, Krzysztof Witkowski  z Zielonej Góry czy Piotr Ziętara z Krakowa.

Konferencja Hydro Forum od 10 lat powstaje przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach. Zdaniem Andrzeja Malinowskiego, prezesa SWWŚ, w dzisiejszym świecie trudno się nie koncentrować na negatywnych stronach życia. Nie mniej najważniejszą rzeczą jest zobaczyć przed sobą jasną przyszłość. Kiedy zastanawiamy się nad listą kluczowych umiejętności i typów mentalności przywódców przyszłości rzadko zwracamy uwagę na szczególną cechę – optymizm. Przywódca powinien codziennie budzić się z przekonaniem, że przyszłość może być lepsza od teraźniejszości

– Podczas każdej konferencji Hydro Forum staramy się zaszczepić wśród liderów kulturę uczenia się i umiejętność regularnego stosowania w praktyce zdobytej wiedzy. Mamy trudny czas dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, który wymaga właściwych działań liderów. Powinniśmy przeprowadzać optymalizację procesów biznesowych, zwiększając ich efektywność i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące wydatków. Właściwie przeprowadzona optymalizacja procesów i kosztów potrafi zmienić firmę w organizację, która prężnie się rozwija. Dlatego w tym roku bezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowych w niepewnych czasach to motyw przewodni Konferencji Hydro Forum. W tym celu zaprosiliśmy do udziału wyjątkowych liderów branży wodociągowej, aby dać przykłady dobrych praktyk, działań w trudnych czasach, przekazać wiedzę, inspirować do działań. Wszystko po to, by z optymizmem tworzyć w organizacjach lepsze jutro – mówi Andrzej Malinowski, prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach.

W spotkaniu udział biorą również specjaliści z takich dziedzin jak finanse oraz psychologia biznesu. O empatycznym przywództwie opowie Dorota Szczepan-Jakubowska, która jest psychologiem, couchem i superwizorem treningu psychologicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wykład pod tytułem: Co z tą Polską w 2023r.? Subiektywnie o finansach wygłosi i zaprosi do dyskusji Maciej Samcik, Redaktor Naczelny portalu finansowego „Subiektywnie o finansach”.

Od samego początku naszym założeniem było stworzenie miejsca, do którego przyjeżdża się po aktualną wiedzę, ale również spędza ten czas w spokoju, dobrej i kreatywnej atmosferze. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tym wydarzeniem udało nam się stworzyć przestrzeń inspirującą do rozwoju – mówi Hubert Klikowicz, prezes zarządu firmy Flowap, współtwórca konferencji Hydro Forum.

Hydro Forum to konferencja w Kocierzu gdzie kadra managerska spotyka się od wielu lat, by rozmawiać o tym, co jest w branży aktualne, warte zmian czy inwestowania. Konferencja ta jest platformą służącą integracji środowiska wodociągowego. Odbywa się w hotelu Kocierz Hotel & Spa w Targanicach.

Uzyskała patronat: Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz patronat medialny portalu www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl, www.portalkomunalny.pl oraz www.kierunekwodkan.pl.

Partnerami Hydro Forum są: Flowap, Duko Inżynieria, Hufgard, Pompax, Terlan, Unisoft i ICsec.

 

Więcej informacji na: https://hydroforum.com.pl/konferencja/

 

 

17. Konferencja Metod Zagospodarowania Osadów Ściekowych

26 września w Toruniu rozpocznie się 17. Konferencja Metod Zagospodarowania Osadów Ściekowych. Podczas trzech dni konferencji  zostaną poruszone najciekawsze i najbardziej aktualne zagadnienia z branży wodno-kanalizacyjnej.

Pierwszy dzień obrad, został podzielony na 2 sesje programowe. Podczas tego dnia skupiono się przede wszystkim na aspektach prawnych oraz ekonomicznych, które zostaną przedstawione przez specjalistów z branży. Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego wykorzystania potencjału oczyszczalni w procesie pozyskiwania bioenergii, biowodoru i biopaliw paneliści porozmawiają o najnowszych technologiach i rozwiązaniach. Po obradach na Uczestników czeka również rejs po Wiśle legendarnym statkiem ,,Wanda’’ oraz uroczysta kolacja bankietowa.

Drugiego dnia zostanie podjęty temat praktyk zagospodarowania osadów ściekowych. Zaproszono wybitnych naukowców oraz praktyków, którzy podzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Zostanie poruszony temat produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji i dezintegracji oraz mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków. Czy da się jeszcze zarobić na osadzie? Czy warto uzyskać certyfikat nawozowy na osad? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni Prelegenci.

Oprócz klasycznych prelekcji odbędzie się również debata oksfordzka dotycząca głównych ścieżek zagospodarowania osadów ściekowych, w której debatujący skupią się na plusach
i minusach każdej z metod. Będzie również możliwość wysłuchania case study o modernizacjach oczyszczalni, które pozytywnie wpływają na zagospodarowanie osadów ściekowych. Wieczorem Goście konferencji będą mieli okazje uczestniczyć w regionalnej uczcie w Karczmie Spichrz.

Ostatniego dnia, jak co roku, został zorganizowany wyjazd techniczny. Na Uczestników czeka niezwykła okazja – odwiedzenie nowo otwartej kompostowni w Aleksandrowie Kujawskim jako pierwsi!

Konferencja, dzięki części merytorycznej oraz licznym atrakcjom, będzie świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży wodno-kanalizacyjnej.

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego objęło konferencję patronatem branżowym.

Więcej informacji o konferencji: https://osadysciekowe.abrys.pl/

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka–Technologia–Środowisko” w Wiśle

W dniach 27-29 września 2023 roku w Wiśle, odbędzie się II Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka–Technologia–Środowisko”. Organizatorem wydarzenia jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne “AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

Celem konferencji jest spotkanie w gronie specjalistów i ekspertów z różnych branż oraz dziedzin nauki, co pozwoli na dyskusję nad istniejącymi problemami, nowymi rozwiązaniami oraz perspektywami, w szczególności dotyczącymi  problematyki inżynierii i ochrony środowiska.

Konferencja jest finansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej.

 

II Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

W dniach 6-8 września 2023r. odbędzie się w Krakowie II Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej, nad którym Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego objęło patronat.

Kongres obfitować będzie w wystąpienia przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie ram prawnych i finansowych gospodarki wodnej, uznanych naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli firm działających w tym sektorze. Nie zabraknie także branżowych debat oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych.

Organizatorzy – Wydawnictwo Inżynieria – przewidzieli w programie praktyczne warsztaty, dyskusje panelowe, sesje techniczne, wystawę branżową oraz wycieczkę techniczną. Podczas uroczystej gali odbędzie się także ceremonia wręczenia prestiżowych nagród inżynieryjnych TYTANY 2023 w dziedzinie gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej.

Ubiegłoroczny Kongres w pełni potwierdził potrzebę uwzględniania wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym oraz konieczność zintegrowanego i kompleksowego podejścia do obu tematów. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dzisiaj ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: będzie można w nim uczestniczyć online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com lub bezpośrednio w Krakowie w nowej lokalizacji: zabytkowym, pięknie odrestaurowanym budynku Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach, położonym w najbardziej urokliwej dzielnicy Krakowa, tuż obok lasu Wolskiego, czyli zielonych płuc Krakowa.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie internetowej

https://konferencje.inzynieria.com/gwiop2023/

Profesor Agnieszka Gromkowska-Melosik z tytułem doktora Honoris Causa

30 czerwca br. Akademia Wyższa Szkoły Biznesu nadała najwyższą godność akademicką – tytuł doktora Honoris Causa – Pani Profesor Agnieszce Gromkowskiej-Melosik. Tym samym wyrażono najwyższe uznanie dla jej ogromnych dokonań naukowych, silnego i znaczącego oddziaływania na środowisko naukowe w kraju jak i za granicą. Pani Profesor to osoba o niezwykłej pasji i mistrzostwie w zakresie kształcenia młodych ludzi, ceniona za wyjątkowe zdolności oraz osiągnięcia organizacyjne i popularyzujące wiedzę i naukę. Agnieszka Gromkowska-Melosik to polska profesor nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu pedagogiki, feminologii i socjologii edukacji. Jej dzieła naukowe to między innymi: Edukacja i społeczeństwo: dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, Edukacja i nierówności: trajektorie sukcesu i marginalizacji, Elitarne szkolnictwo średnie w krajach Europy Zachodniej, Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości. W uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa na zaproszenie Akademii WSB uczestniczył Andrzej Malinowski reprezentując Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

W dniu 29 czerwca br. odbyło się  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Podczas Zgromadzenia dokonano wyboru władz na nową kadencję na lata 2023-2028 oraz uchwalono nowy Statut RIG.  Na Prezesa Izby został ponownie wybrany Tomasz Zjawiony. Po rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącego Rady Izby Janusza Steinhoffa na nową Przewodniczącą została wybrana dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. Członkiem Rady Izby nowej kadencji został kolega Andrzej Malinowski, prezes SWWŚ.

 

Wodo-Trendy 2023: przede wszystkim bezpieczeństwo!

Konferencja odbyła się w dniach 15-16 czerwca w Hotelu Belweder w Ustroniu. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Wodociągów Województwa Śląskiego, przy technicznym i merytorycznym wsparciu Jaworznickich Wodociągów.

W tym roku swoje prezentacje przedstawili specjaliści związani z branżą wodociągową oraz z cyberbezpieczeństwiem m.in.: dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego – wiceprezes ds. spraw naukowych Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, dr hab. Mariola Krodkiewska, dr Anna Cieplok, dr hab. Aneta Spyra z Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska. A także wodociągowi praktycy, w tym Andrzej Siudy z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach oraz Sławomir Kołacz Dyspozytor i Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego w Wodociągach Jaworzno.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji organizatorzy zapewnili uczestnikom praktyczne i użyteczne wystąpienie specjalistów z firmy Niebezpiecznik zatytułowane: „Jak ustrzec się przed cyberatakami, phisishngiem i złośliwym oprogramowaniem”. Przedstawiciele tej renomowanej, ogólnopolskiej firmy zajmującej cyberbezpieczeństwem udowadniali i przekonywali, że smartfon, często wykorzystywany do celów służbowych, nie zawsze może działać po dobrej stronie mocy. W sprytny, zabawny, a zarazem jasny sposób prezentowali, jak opanować swój telefon i zainstalowane w nim aplikacje, by nie stał się on źródłem wykradania danych.

Sama konferencja kolejny raz pokazała, że jest świetną platformą i czasem do wymiany wodociągowych doświadczeń oraz źródłem wzbogacenia aktualnej wiedzy, na temat branży.  Konferencja ma też znaczenie w zakresie integracji środowiska wodociągowego.

Patronat nad konferencją objęła Izba Gospodarcza Wodociągi Polski oraz Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, a patronat medialny miesięcznik Wodociągi i Kanalizacja, portal portalkomunalny.pl oraz kierunekwodkan.pl

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

5 czerwca br. obyło się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Wzięło w nim udział 31 członków zwyczajnych i 19 członków wspierających. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Finansowe oraz rozliczenie budżetu za 2022 roku. Udzieliło absolutoriów Prezesowi, Członkom Zarządu i Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjęło również plan pracy i plan budżetu na rok bieżący. Podjęło także uchwały porządkujące dotyczące składek członkowskich.

Podczas spotkania dokonano wyborów Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na nową 3 letnią kadencję.

Walne Zgromadzenie wybrało na Prezesa Stowarzyszenia Andrzeja Malinowskiego.

Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

Beata Halama  – Prezes Zarządu – Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  w Ustroniu

Paweł Kopczyński – Prezes Zarządu – Sosnowieckie Wodociągi S.A. w Sosnowcu

Stanisław Krusz – Prezes Zarządu – Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach

Mieczysław Malcharek – Prezes Zarządu – PGK Sp. z o.o. Suszec

Józef Natonek – Prezes Zarządu – MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie

Piotr Niemiec – Prezes Zarządu – ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu

Krzysztof Nitoń – Wiceprezes Zarządu – PWiK Sp. z o.o. w Żorach

Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu – JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Katarzyna Jeżak – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

Henryka Kołodziej – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Ryszard Woszczyk – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie

Walne Zgromadzenie zdecydowało także o przyjęciu w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia dr inż. Floriana Piechurskiego z Politechniki Śląskiej oraz dr inż. Tadeusza Rzepeckiego, Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Jubileuszowa, 25 edycja Hydroprezentacji

Cóż to były za emocje! Trzy dni niesamowitych i nieco sentymentalnych spotkań przeszły już do historii równie szybko, co poprzednie 25 lat sympozjum. Frekwencja także świadczyła o wyjątkowości wydarzenia. Oprócz prelekcji i debat na uczestników czekały również nagrody w wielu kategoriach! Konferencja pod hasłem „Przyszłość inżynierii w branży wod-kan – 25 lat na fali” odbyła się w dniach 12-14 kwietnia, tradycyjnie już w Krynicy Zdroju.

Jubileuszowa, 25 edycja Hydroprezentacji należała do tych naprawdę wyjątkowych. Prelegenci, zgodnie z duchem tegorocznej konferencji, rozpoczynali swoje wystąpienia od przedstawienia krótkiej historii. Były to historie firm, które reprezentują lub ich działań w branży i miały na celu podtrzymanie sentymentalnej strony wydarzenia oraz pokazanie jak dużo zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Niektórzy obchodzili też swoje mniejsze lub większe jubileusze razem z sympozjum co dodatkowo nadawało jej prawie rodzinnego charakteru. Następnie przechodzili do teraźniejszości, a niektórzy nawet wybiegali w przyszłość, aby pochylić się nad aktualnymi i nadchodzącymi wyzwaniami w branży i spróbować przedstawić możliwe rozwiązania.

Wykłady podczas wydarzenia śmiało podzielić można na naukowe ale będące podstawą do dalszych, praktycznych działań innych podmiotów – oraz właśnie praktyczne, przedstawiające realne, istniejące i działające już rozwiązania lub dopiero wprowadzane w życie pomysły, których efekty zbadać można będzie w ciągu najbliższych lat.

Do pierwszej grupy zaliczyć można m.in. wystąpienie Prof. dr. hab. Damiana Absalona, Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Wodnej Prof. Uniwersytetu Śląskiego, który przedstawił zagrożenia powodzią i suszą w Polsce, czym one dokładnie są oraz przedstawił działania w świetle  dokumentów planistycznych. To również prelekcja Prof. dr. hab. Jacka Mąkini z Politechniki Gdańskiej, który przedstawił oczyszczalnie przyszłości. Pokazał w jakim kierunku idą najnowocześniejsze  rozwiązania w oczyszczalniach na świecie, czego można się po nich spodziewać w przyszłych latach i jak ważnym będzie, aby wykorzystywać wszystkie możliwości oczyszczalni do produkcji energii.

Do grupy praktyków bezsprzecznie zaliczyć można wystąpienie m.in. Marka Jaromina i Wojciecha Pilorza z Ekoenergia Silesia, którzy przedstawili innowacyjną aplikację Silesia Alert, która korzystając z własnej stacji badawczej analizuje chmury i ostrzega o zbliżających się burzach i związanych z nią niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. To również wykłady ekspertów z Logic Synergy, HSB, czy Amiblu, którzy od lat zajmują się praktyczną stroną branży dostarczając systemów informatycznych, inteligentnych wodomierzy czy nowoczesnych rur, które podnoszą bezpieczeństwo i wydajność obsługiwanych obiektów oraz wiele innych prezentacji, w których nie brakowało tematów związanych z wodą i dyrektywą wodną. Niezapomnianą będzie również prezentacja Stanisława Krusza i Agnieszki Jaszkaniec utrzymana w żartobliwym tonie, podsumowująca minione 25 lat konferencji.

Hydroprezentacje nie opierają się jednak wyłącznie na prelekcjach ekspertów z branży. Tradycyjnie, na uczestników oczekiwał również gość specjalny, którym w tym roku była Otylia Jędrzejczak – wybitna Polska pływaczka, mistrzyni Olimpijska, mistrzyni świata i Europy oraz trzykrotna rekordzistka świata. Pływaczka zachwyciła wszystkich swoim wystąpieniem opowiadając o trudach jakie musiała przejść aby być w miejscu, w którym jest dzisiaj. Motywowała i dawała porady jak być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem nie tylko w pracy, ale też i prywatnie oraz zdradziła swój klucz do sukcesu.

Niepowtarzalną częścią tegorocznej konferencji była gala rozdania nagród. Z racji 25-lecia sympozjum organizatorzy nagrodzili osoby i firmy, które najbardziej przyczyniły się do tego, że Hydroprezentacje są dziś tak ważnym wydarzeniem w branży wod-kan. Nagrody przyznane zostały w następujących kategoriach:

– Osoba zasłużona dla branży wod-kan (Dorota Jakuta, Marian Kwietniewski, Andrzej Kowalczyk)

– Osoby zasłużone, które miały duży wkład w organizacji Sympozjum Hydroprezentacje (Karol Kuś, Florian Piechurski),

– Instytucje zasłużone, które miały duży wpływ w organizacji Sympozjum Hydroprezentacje (Naczelna Organizacja Techniczna, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Katowickie Wodociągi S.A., Grupa PRC Holding Sp. z o. o.)

– Pracownik techniczny firmy wod-kan, mający najwięcej prelekcji na Sympozjum Hydroprezentacje (Mariusz Pluta)

– Menager wyznaczający kierunki w branży wod-kan (Tadeusz Pilarski, Piotr Niemiec, Andrzej Malinowski)

– Honorowe Złote Odznaki NOT (Agata Woźniak-Karolczyk, Beata Halama, Mieczysław Malcharek, Artur Smagorowicz)

– Tegoroczna edycja będzie niezapomniana. Na wyjątkowy jubileusz przygotowane zostały wyjątkowe wydarzenia i nagrody. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Bez wsparcia i zaangażowania wszystkich partnerów Hydroprezentacje nie mogłyby być tak wspaniałe jak są dzisiaj. Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji, dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom sympozjum, którzy tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością. Jesteśmy przekonani, że wszyscy wychodzą z sympozjum bogatsi o nowe doświadczenia i widzę, która pomoże im być na szczycie w swojej branży – mówi Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. – Coraz to większa liczba uczestników, których w tym roku było ponad 150, potwierdza niezaprzeczalną wysoką wartość merytoryczną wydarzenia i pokazuje, że można w sposób efektywny połączyć przyjemne z pożytecznym. Dzięki tak wysokiej frekwencji jest to również świetna okazja na rozpoczęcie nowych znajomości biznesowych, które mogą przerodzić się w owocną współpracę – dodaje.

Organizatorami Hydroprezentacji są Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Uniwersytet Śląski w Katowicach, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Politechnika Śląska a Patronem branżowym były Katowickie Wodociągi S.A. 25 edycja sympozjum wyróżniała się również pod kątem partnerów biznesowych. Partnerem platynowym i sponsorem pierwszego dnia oraz Gali Jubileuszowej była firma Logic Synergy Sp. z o.o. Partnerem złotym i sponsorem drugiego dnia oraz spotkania wieczornego była firma HSB S.C., a Partnerem srebrnym i sponsorem trzeciego dnia została firma Amiblu. Partnerami brązowymi były firmy JAFAR, Climbex, Grundfos i Wasko a organizatorem technicznym agencja marketingowo-PR-owa Grupa PRC Holding.

 

„Top Managament Meeting – Technologie Smart dla sektora wod – kan”

W dniach 30-31 marca 2023 r. odbyło się spotkanie „Top Managament Meeting – Technologie Smart dla sektora wod – kan”. Dla członków Stowarzyszenia w Parku Technologicznym w Gliwicach zorganizowała je firma Future Processing. W programie wydarzenia było zwiedzanie parku: kosmiczne technologie i autonomiczne pojazdy oraz prezentacja „co ma wspólnego badanie mózgu z pracą wodociągów”. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu, a dzięki współpracy z zabrzańskimi wodociągami całość uświetnił wykład na temat zabrzańskich ciekawostek. Spotkanie było okazją do koleżeńskich rozmów, branżowych dyskusji i wymiany doświadczeń.