XXVI Kongres Naukowo-Techniczny Wod-Kan-Eko

W dniach 14-16 listopada 2023 r. w Łodzi odbyła się kolejna edycja Kongresu Naukowo-Technicznego Wod-Kan-Eko. Wydarzenie zgromadziło prawie 400 osób reprezentujących branżę wodociągowo-kanalizacyjną z całej Polski. Od lat Kongres jest miejscem inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń oraz refleksji nad przyszłością branży.

Jak co roku Kongres podzielony był na część panelową i dyskusyjną. Drugiego dnia odbyła się emocjonująca debata, podczas której eksperci z branży dyskutowali nad aktualnymi wyzwaniami spółek wodociągowych. Moderatorem dyskusji był Dr Jędrzej Bujny, radca prawny,  a wzięli w niej udział znani i cenieni przedstawiciele branży: Paweł Sikorski – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Marian Waloszyński – Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., Paweł Senderek – Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., Tomasz Breńko – Dyrektor MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce oraz Krzysztof Michalski – Prezes Zarządu AQUA S.A.

Dyskusja stanowiła doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń oraz analizy kluczowych kwestii wpływających na funkcjonowanie branży wod-kan. Poruszono tematy takie jak: powrót ustalania taryf do samorządów, zasady funkcjonowania spółek wod-kan, aktualne wyzwania prawne oraz rola regulatora – Wody Polskie.

Podczas kongresu Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego Andrzej Malinowski, mówił o tym by „Skupić się zarówno na szerzeniu wiedzy, jak i pomaganiu spółkom w rozwoju technicznym i informacyjnym”. Dodał również aby Spółki wod-kan.  wspólnie  działały i podejmowały inicjatywy dla dobra całej branży.

Organizatorem wydarzenia była firma BMP – wydawca magazynu Kierunek Wod-Kan oraz portalu www.kierunekwodkan.pl. Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe, objęło kongres Patronatem Merytorycznym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, przyczyniając się tym samym do ugruntowania pozycji Kongresu jako jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce.