XXV kongres WOD-KAN EKO 2022

25 jubileuszowa edycja jednej z największych branżowych konferencji  Wod-Kan EKO odbyła się w dniach 15-17 listopada w Łodzi. Towarzyszyło jej hasło „A-QUO vadis wod-kanie?”, które odzwierciedla niełatwą dziś sytuację w jakiej znajduje się cała branża. Podczas kongresu szukano odpowiedzi na dzisiejsze problemy i wyzwania, a także podjęto próbę wytyczenia kierunków zmian i perspektywy dla całego środowiska wodociągowców.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych prelekcjach – wygłoszono 36 referatów w 6 panelach tematycznych. Zorganizowano także 2 debaty i wywiad publiczny.

Panel „Inwestycje – recepta na trudne czasy” poprowadził Prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski.

Podczas debaty na tegorocznym Kongresie Agnieszka Jaszkaniec, Katowickie Wodociągi oraz Sławomir Grucel, Wodociągi Jaworznio, którzy jako członkowie zespołu ds. informacji o branży IGWP, merytorycznie i praktycznie przedstawili budowanie wizerunku branży, oparte o dobre praktyki PR.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a według opinii uczestników, Kongres WOD-KAN-EKO jest jedną z najlepszych tego typu imprez dla sektora wod-kan.