X Zachodnia Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji

W dniach 11-13 września 2013 r. odbyła się X Zachodnia Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji nt. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Kocierzy. Konferencja została zorganizowana przez Fusion Polska sp. z o.o., AVK Armadan Sp. z o.o., AMITECH Poland Sp. z o.o., BLEJKAN sp. z o.o., Hufgard Polska sp. z o.o. oraz DUKO Engineering.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach oraz Dolnośląskie Forum Wodociągów. Medialnym partnerem byli m.in. miesięcznik “Przegląd Komunalny”, wydawnictwo “Inżynieria Bezwykopowa”, oraz portal inżynieria com.

Tematyka prezentowanych referatów dotykała kwestii istotnych dla branży, np.: problemy w eksploatacji sieci wodociągowej: powietrze, urządzenia hydrauliczne i kawitację, proces monitorowania wykonanych połączeń elektrooporowych w aspekcie kosztów usuwania awarii wodociągowych, ekonomiczne aspekty projektowania zbiorników retencyjnych, modernizacja zbiorników wodnych, dobór technologii renowacji w infrastrukturze wodnej i kanalizacyjnej
w aspekcie ekonomicznym.
Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele świata naukowego:

  • prof. dr hab. Janusz Łomotowski – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław “Możliwość ograniczania zużycia energii w systemach wodociągowo-kanalizacyjnych”
  • dr hab. Inż. Maciej Mrowiec – Politechnika Częstochowska “Ekonomiczne apkety wyznaczania pojemności zbiorników retencyjnych wód opadowych”
  • dr inż. Florian Grzegorz Piechurski – Politechnika Śląska Gliwice „Powietrze, uderzenia hydrauliczne i kawitacja to problemy w eksploatacji sieci wodociągowej”.

Wśród prelegentów nie zabrakło także naszych przedstawicieli ze Stowarzyszenia, którzy przedstawili swoje referaty:

  • Andrzej Malinowski, Marek Przytulski – „Zarządzanie majątkiem gwarancją utrzymania optymalnego wieku systemu” – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektor ds. Inwestycji
  • Tadeusz Pilarski, Helena Darul – „Projekt unijny w gospodarce wod-kan na miarę potrzeb – praktyczne doświadczenia” – Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju
  • Andrzej Babczyński – „Efektywne wykorzystanie systemów wspomagających zarzadzanie majątkiem w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym” – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
  • Józef Natonek – „Czy monopoliście jest potrzebna komunikacja?” – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie
  • Andrzej Gut, Mariusz Pluta – “Doświadczenia wodociągów związane z wdrażaniem, eksploatacją monitoringu oraz regulacją ciśnienia na sieci wodociągowej” – Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do zapoznania się z materiałami z Konferencji. Materiały dostępne po zalogowaniu.