Wsparcie dla samorządów w oczyszczaniu ścieków komunalnych

12 lipca weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, a od 29-07-2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Tym rozporządzeniem dajemy samorządom jasne i precyzyjne narzędzie pozwalające, wraz z przepisami znowelizowanego Prawa wodnego, właściwie ocenić obszar i granice aglomeracji oraz sprawdzić, czy spełnia ona wszystkie konieczne warunki – mówi Maciej Grabowski, minister środowiska.
Przepisy przewidują, aby gminy odpowiedzialne za aglomeracje wodno-ściekowe przeprowadzały co dwa lata przegląd ich obszarów i granic oraz, w razie potrzeby, mogły dokonać stosownych zmian. Czytaj całość artykułu

Źródło: mos.gov.pl