Warsztaty dotyczące Prawa budowlanego

19 września 2020 roku weszły w życie istotne dla branży wodociągowej zmiany w ustawie Prawo budowlane. By ułatwić interpretację przepisów i rozwiać związane z nimi wątpliwości Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego 17 września br. zorganizowało dla członków organizacji warsztaty prowadzone przez mecenasa Łukasz Ciszewskiego z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k .

Warsztaty poświęcone były głównie wydawaniu warunków technicznych. Poruszono podczas nich następujące tematy:

  • Podstawy prawne oraz przepisy przejściowe – z jakiego aktu wynikają nowe zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci? Od kiedy należy stosować nowe regulacje? Czy zmianie ulegną regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków?
  • Warunki przyłączenia do sieci – uwagi dotyczące nowej procedury wydawania warunków przyłączenia do sieci;
  • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci – forma, sposób złożenia wniosku, wymagania co do treści wniosku oraz załączników, potwierdzenie złożenia, zasady prowadzenia korespondencji w toku spraw;
  • Terminy – ustawowe terminy na wydanie warunków przyłączenia, zasady obliczania terminów;
  • Warunki przyłączenia do sieci – co powinien zawierać dokument warunków przyłączenia do sieci w świetle nowych przepisów;
  • Budowa i odbiór przyłączy – regulacje prawa budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, wymagana dokumentacja, czego może żądać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne od osoby przyłączającej nieruchomość do sieci w trakcie budowy i na etapie odbioru przyłączy;
  • Kary pieniężne za niewydanie warunków w terminie ustawowym oraz zasady ich wymiaru.

W warsztatach udział wzięło ponad 40 osób – przedstawicieli firm wodociągowych oraz urzędów gmin.

Prezentacja z warsztatów dostępna jest TUTAJ w strefie członkowskiej.