Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

W dniu 29 czerwca br. odbyło się  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Podczas Zgromadzenia dokonano wyboru władz na nową kadencję na lata 2023-2028 oraz uchwalono nowy Statut RIG.  Na Prezesa Izby został ponownie wybrany Tomasz Zjawiony. Po rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącego Rady Izby Janusza Steinhoffa na nową Przewodniczącą została wybrana dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. Członkiem Rady Izby nowej kadencji został kolega Andrzej Malinowski, prezes SWWŚ.