Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

5 czerwca br. obyło się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Wzięło w nim udział 31 członków zwyczajnych i 19 członków wspierających. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Finansowe oraz rozliczenie budżetu za 2022 roku. Udzieliło absolutoriów Prezesowi, Członkom Zarządu i Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjęło również plan pracy i plan budżetu na rok bieżący. Podjęło także uchwały porządkujące dotyczące składek członkowskich.

Podczas spotkania dokonano wyborów Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na nową 3 letnią kadencję.

Walne Zgromadzenie wybrało na Prezesa Stowarzyszenia Andrzeja Malinowskiego.

Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

Beata Halama  – Prezes Zarządu – Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  w Ustroniu

Paweł Kopczyński – Prezes Zarządu – Sosnowieckie Wodociągi S.A. w Sosnowcu

Stanisław Krusz – Prezes Zarządu – Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach

Mieczysław Malcharek – Prezes Zarządu – PGK Sp. z o.o. Suszec

Józef Natonek – Prezes Zarządu – MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie

Piotr Niemiec – Prezes Zarządu – ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu

Krzysztof Nitoń – Wiceprezes Zarządu – PWiK Sp. z o.o. w Żorach

Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu – JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Katarzyna Jeżak – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

Henryka Kołodziej – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Ryszard Woszczyk – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie

Walne Zgromadzenie zdecydowało także o przyjęciu w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia dr inż. Floriana Piechurskiego z Politechniki Śląskiej oraz dr inż. Tadeusza Rzepeckiego, Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie