Walne Zebranie SWWS

W dniu 15 maja 2014 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, które podsumowało trzy lata działalności Stowarzyszenia.
W imieniu całego Zarządu poprzedniej kadencji serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu wszystkim przybyłym Członkom.
W spotkaniu oprócz członków Stowarzyszenia udział wzięli przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach, którzy przybliżyli zebranym możliwości finansowania inwestycji wod-kan ze środków WFOŚiGW oraz Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pan Tadeusz Rzepecki.

Z materiałami dotyczącymi przebiegu Walnego Zebrania SWWS zapoznać się można po zalogowaniu

Jednocześnie pragnę poinformować, że do grona Stowarzyszenia dołączyli:
Członkowie zwyczajni:

  • Lena Wardenga – Prezes Zarządu Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi
  • Agnieszka Gawęda – Dyrektor Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi
  • Janusz Dulik – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
  • Alfred Szylko – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
  • Ryszard Woszczyk – Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie

Członkowie wspierający:

  • Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich