Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

30 czerwca br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Malinowski, który jednocześnie został wybrany Przewodniczącym Walnego Zebrania. Na zebraniu obecnych było 24 członków zwyczajnych, 15 członków wspierających, a także 2 członków honorowych.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w czasie obrad, spośród wielu przedstawionych spraw podjęło najistotniejsze uchwały: Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2020 i Sprawozdania Finansowego za rok 2020 oraz udzielenie absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił zebranym członkom plan budżetu Stowarzyszenia na rok 2021, a także plany Stowarzyszenia dotyczące kierunków rozwoju branży wod -kan.

W trakcie posiedzenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadało dwa tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, dokonując uroczystego uhonorowania wybranych osób. Pierwszy tytuł trafił do pani Doroty Jakuty, zasłużonej dla branży wodociągowej, emerytowanej Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Na dowód wielkiego zaangażowania i zasług na rzecz środowiska wodociągowego.

Drugi dla pana Wiesława Blutko, zasłużonego dla branży wodociągowej, emerytowanego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. Za zaangażowanie w pracę zawodową, ogromne doświadczenie oraz prezentowaną postawę społeczną.