„Top Managament Meeting – Technologie Smart dla sektora wod – kan”

W dniach 30-31 marca 2023 r. odbyło się spotkanie „Top Managament Meeting – Technologie Smart dla sektora wod – kan”. Dla członków Stowarzyszenia w Parku Technologicznym w Gliwicach zorganizowała je firma Future Processing. W programie wydarzenia było zwiedzanie parku: kosmiczne technologie i autonomiczne pojazdy oraz prezentacja „co ma wspólnego badanie mózgu z pracą wodociągów”. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu, a dzięki współpracy z zabrzańskimi wodociągami całość uświetnił wykład na temat zabrzańskich ciekawostek. Spotkanie było okazją do koleżeńskich rozmów, branżowych dyskusji i wymiany doświadczeń.