Targi HydroSilesia 2013

W dniach 23 – 24 października odbyła się 5 Jubileuszowa edycja Targów Technologii i Urządzeń Branży Wodociągowo- Kanalizacyjnej HydroSilesia 2013.
Targi HydroSilesia to tradycyjnie już wpisane wydarzenie branży wodociągowej, na którym firmy prezentują obecnie stosowane, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, utylizacji i zagospodarowania osadów ściekowych.
Po raz piąty wydarzeniem towarzyszącym Targom HydroSilesia była Konferencja HYDROINTEGRACJE.
Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego już po raz trzeci miało zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu.
Targi HydroSilesia stały się miejscem branżowych spotkań a stoisko Stowarzyszenia miejscem wymiany doświadczeń.
Podczas Targów wyróżniliśmy najciekawszy innowacyjny produkt prezentowany na Targach Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2013 przyznając nagrodę Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego – EUREKA .

Decyzją Komisji Konkursowej statuetka Eureka 2013 w kategorii innowacyjność przyznana została firmie Bohrlochmessung – Storków GmbH za badania geofizyczne w otworach studni głębinowych.

Regulamin Konkursu HydroSilesia 2013