Studia MBA dla branży wod-kan

Pragniemy poinformować, że z inicjatywy Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego 26 września 2015 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozpoczęły się menedżerskie studia podyplomowe – Executive Master of Business Administration. Studia dedykowane są przede wszystkim dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. To pierwszy w Polsce południowej tak intensywny, międzynarodowy program z zarządzania i biznesu, oferujący wysoki poziom merytoryczny studiów wspomagany praktycznymi rozwiązaniami procesów zarządzania dostosowanymi do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Celem studiów jest rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich pozwalających na zarządzania złożonymi sytuacjami w firmie gwarantującymi odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie współczesnego biznesu.Studia uzyskały patronat Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”oraz Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Warto przeczytać:
Portal komunalny: Studia dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej