Stanowisko MIiR – aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z pismami jakie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasadności wliczania do kosztów świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych amortyzacji bilansowej od środków trwałych wytworzonych lub nabytych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2015 r.

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r.