Stanowisko IGWP do projektu rozporządzenia „taryfowego”

W dniu 18.01.2018 r. na ręce Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pana Marka Gróbarczyka skierowane zostało pismo zawierające stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w sprawie projektu rozporządzenia „taryfowego”.
Poniżej zapoznacie się Państwo z treścią tego pisma:

Pismo IGWP w sprawie projektu rozporzadzenia „taryfowego”

Warto też przeczytać:
Portal samorządowy: Rozporządzenie o taryfach wodno-kanalizacyjnych niezgodne z Konstytucją?