Spotkanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W dniu 15 października 2013 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach z panem Maciejem Fragsztajn – Dyrektorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z delegatury w Katowicach.
Podczas spotkania poruszane były kwestie istotne dla branży, np.:

  • stosowanie przez przedsiębiorstwa wodociągowe dodatkowych opłat za wykonanie włączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w stosunku do podmiotów nie będących odbiorcami usług,
  • procedura postępowania w przypadku braku zwrotu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków po pisemnym ponagleniu. Czy przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody w przypadku braku jakichkolwiek działań klienta w kierunku zawarcia umowy,
  • kształtowanie cen hurtowych ścieków, zabezpieczenie pomieszczeń na wodomierz główny,
  • problematyka sieci i przyłączy wod-kan.

Podczas spotkania nie zabrakło także wystąpień członków Stowarzyszenia:

  • Aleksandra Konderak – PWiK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza oraz Tomasz Kubok – Katowickie Wodociągi S.A. – “Problematyka związana z przyłączami kanalizacyjnymi w kontekście skutków dla klientów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”.
  • Iwona Nawrocka – RPWiK S.A. Sosnowiec – „Wyrok sądu”.
  • Tadeusz Pilarski – JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój – “Obciążenie odbiorcy wody kosztami wymiany za uszkodzone wodomierze z winy odbiorcy”.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do zapoznania się z materiałami ze spotkania. Materiały dostępne po zalogowaniu.