Spotkanie Stowarzyszeń Wodociągowych

26 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wodociągowych z całej Polski.  W spotkaniu, któremu przewodniczył prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego Andrzej Malinowski,  wzięli udział: Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Tadeusz Rzepecki oraz Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Krzysztof Dąbrowski.

Powodem zwołania spotkania było omówienie sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się branża z powodu przyjętego przez Wody Polskie systemu zatwierdzania taryf, a także z powodu podawania nieprawdziwych informacji o branży wodociągowej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Prowadzący spotkania Prezes Andrzej Malinowski zwrócił uwagę,  że należy najpierw zdiagnozować sytuację, w której znalazła się branża, a w następnym kroku, wytyczyć kierunki działania dla Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Spotkanie oraz prowadzone dyskusje, potwierdziły konieczność działania na poziomie ogólnopolskim i mówienia w branży jednym głosem.  Pierwszym efektem spotkania było postanowienie Rady IGWP o wyborze profesjonalnej firmy, która udzieli kompleksowego wsparcia w zakresie komunikacji kryzysowej, wsparcia komunikacyjnego w związku z problemami dotyczącymi procesu zatwierdzania taryf oraz szerszym kontekstem niestabilnej sytuacji na rynku usług wodno-kanalizacyjnych, związanej z rozregulowaniem cen nośników energii, inflacją oraz destabilizacją gospodarczą i polityczną. Ponadto członkowie podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania zaprezentowali wnioski wzmacniające propozycje, które zostały odnotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Spotkanie to początek działań, którą muszą wspólnie podjąć  firmy wodociągowe, by ustabilizować sytuację w jakiej znalazła się branża wod-kan.