Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Informujemy, że na stronie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego zamieszczony jest projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Aktualny link do strony:
www.mir.gov.pl/budownictwo/komisja_kodyfikacyjna_prawa_budowlanego/strony/start.aspx

Dokument do pobrania w formacie pdf:
Kodeks_urbanistyczno_budowlany_projekt_podstawowa_16_04_2014_jednolity

Z uwagi na fakt, iż termin zgłaszania uwag mija 7 lipca 2014r. zwracamy się z prośbą o przesyłanie uwag do 1 lipca 2014r. na adres mailowy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” sekretariat@igwp.org.pl