Profesor Agnieszka Gromkowska-Melosik z tytułem doktora Honoris Causa

30 czerwca br. Akademia Wyższa Szkoły Biznesu nadała najwyższą godność akademicką – tytuł doktora Honoris Causa – Pani Profesor Agnieszce Gromkowskiej-Melosik. Tym samym wyrażono najwyższe uznanie dla jej ogromnych dokonań naukowych, silnego i znaczącego oddziaływania na środowisko naukowe w kraju jak i za granicą. Pani Profesor to osoba o niezwykłej pasji i mistrzostwie w zakresie kształcenia młodych ludzi, ceniona za wyjątkowe zdolności oraz osiągnięcia organizacyjne i popularyzujące wiedzę i naukę. Agnieszka Gromkowska-Melosik to polska profesor nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu pedagogiki, feminologii i socjologii edukacji. Jej dzieła naukowe to między innymi: Edukacja i społeczeństwo: dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, Edukacja i nierówności: trajektorie sukcesu i marginalizacji, Elitarne szkolnictwo średnie w krajach Europy Zachodniej, Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości. W uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa na zaproszenie Akademii WSB uczestniczył Andrzej Malinowski reprezentując Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego.