Pismo Stowarzyszenia do PGW „Wody Polskie”

Informujemy, że Stowarzyszenie wystosowało do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z prośbą o wypracowanie dobrej praktyki w sprawie obowiązku szczegółowej klasyfikacji przeznaczenia (celów) pobieranej wody na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Tutaj zapoznacie się Państwo z treścią pisma.