Pismo Prezesa IGWP do Prezesa UOKiK

Zapraszamy do zapoznania się z pismem jakie Prezes Izby Gospodarcza „Wodociągi Polskie” skierowała do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zaliczania kosztów reklamy i innych działań proekologicznych do kosztów stanowiących podstawę ustalania taryfy.

Pismo Prezesa IGWP do Prezesa UOKiK z dnia 30.10.2015 r.