Jubileuszowa 25 edycja Hydroprezentacji już w kwietniu!

 

25 odsłona sympozjum należeć będzie do tych naprawdę wyjątkowych. To ponad 25 lat odkąd Hydroprezentacje skupiają najlepszych ekspertów branży wodno-kanalizacyjnej na jednej z najstarszych konferencji wod-kan w Polsce! Najbliższa edycja odbędzie się w terminie 12-14 kwietnia, tradycyjnie w Krynicy Zdroju.

Jest rok 1998. Wtedy to po raz pierwszy Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza specjalistów, fachowców, inżynierów i naukowców specjalizujących się w branży wodno-kanalizacyjnej, którzy spotykają się, aby wymienić się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i pomysłami. Dyskutują o problemach w sektorze oraz o ówczesnych nowinkach technologicznych, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu owych dylematów. Od tego momentu infrastruktura zmieniła się niepomiernie, a rurami przepłynęły niezliczone hektolitry wody. Minęło ćwierć wieku, a na Hydroprezentacje organizowane stale przez NOT oraz obecnie Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego zjeżdża coraz więcej ekspertów z całego kraju!

Tegoroczna odsłona będzie szczególna ze względu na tak okrągły jubileusz. Można więc spodziewać się wielu wyjątkowych atrakcji oraz nieco podróżowania w czasie, aby powspominać najważniejsze fakty i postaci z przeszłości konferencji. Jednak mimo bogatej i pełnej sentymentów historii, uczestnicy zbierają się po to, żeby patrzeć w przyszłość. Starają się przewidzieć możliwe dysfunkcje, dostrzec nadchodzące zmiany i w porę zareagować na stale zmieniającą się rzeczywistość. Zaprezentują także technologiczne nowości i przeprowadzą analizę przypadków, z którymi musieli się zmagać.

– Kawał historii za nami. Aż trudno uwierzyć, że te 25 lat minęło tak szybko. Sytuacja na świecie i w branży różni się wyraźnie od tej z 1998 roku, jednak przyświecają nam te same cele. Nadal chcemy się rozwijać, zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą nam tworzyć infrastrukturę na najwyższym poziomie. Hydroprezentacje stanowią ku temu najlepszą okazję – mówi Andrzej Malinowski, przewodniczący Rady programowej sympozjum, prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia, podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat w Hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju. Rejestracja jest już otwarta, a cena jest jedną z najbardziej atrakcyjnych pośród tego typu wydarzeń: 1400 zł za trzy dni konferencji wraz z noclegiem i wyżywieniem. Na konferencję można się zarejestrować przez stronę http://hydroprezentacje.pl/

Organizatorami Hydroprezentacji są Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego i Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Partnerem Branżowym Katowickie Wodociągi, a sponsorami tegorocznej, jubileuszowej edycją są Logic Synergy, HSB, Amiblu, Jafar, Climbex oraz Grundfos. Organizatorem technicznym agencja marketingowo-PR-owa Grupa PRC Holding.

Seminarium w Brennej

W dniach 24, 25 listopada 2022 r. odbyło się coroczne seminarium w Brennej, pod hasłem „Działalność przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji; Dobre praktyki i orzecznictwo sądowe”. Pierwszego dnia w ramach wydarzenia odbyły się warsztaty prawne prowadzone przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
Następnie prezes Wodociągów Wrocławskich przestawił wykład „Zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, wprowadzonych w przedsiębiorstwie MPWiK Wrocław”. Podsumowaniem dnia była dyskusja „Dobre praktyki w zakresie – efektywności energetycznej” prowadzone przez Tadeusza Rzepeckiego, Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W drugim dniu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Adama Łaszyna, z Alert Media Communications w niezwykle ważnym temacie jakim jest „Komunikacja branży wodociągowej w kryzysie”.
Seminarium w Brennej to najwyższego szczebla spotkanie kadry menadżerskiej firm zrzeszonych w w naszym Stowarzyszeniu. To jedyna okazja do spotkania się w takim gronie i przedyskutowania najistotniejszych dla branży tematów.
Prezentacje ze spotkania są do pobrania TUTAJ

XXV kongres WOD-KAN EKO 2022

25 jubileuszowa edycja jednej z największych branżowych konferencji  Wod-Kan EKO odbyła się w dniach 15-17 listopada w Łodzi. Towarzyszyło jej hasło „A-QUO vadis wod-kanie?”, które odzwierciedla niełatwą dziś sytuację w jakiej znajduje się cała branża. Podczas kongresu szukano odpowiedzi na dzisiejsze problemy i wyzwania, a także podjęto próbę wytyczenia kierunków zmian i perspektywy dla całego środowiska wodociągowców.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych prelekcjach – wygłoszono 36 referatów w 6 panelach tematycznych. Zorganizowano także 2 debaty i wywiad publiczny.

Panel „Inwestycje – recepta na trudne czasy” poprowadził Prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski.

Podczas debaty na tegorocznym Kongresie Agnieszka Jaszkaniec, Katowickie Wodociągi oraz Sławomir Grucel, Wodociągi Jaworznio, którzy jako członkowie zespołu ds. informacji o branży IGWP, merytorycznie i praktycznie przedstawili budowanie wizerunku branży, oparte o dobre praktyki PR.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a według opinii uczestników, Kongres WOD-KAN-EKO jest jedną z najlepszych tego typu imprez dla sektora wod-kan.

Patrząc w przyszłość, czyli warsztaty z Future Procesing

8 grudnia br. w Gliwicach odbyło się spotkanie z firmą technologiczną Future Processing,   dostarczającą nowoczesne rozwiązania IT. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na wyzwania branży wod-kan związane z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Dokonano wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowano wnioski, które pozwolą zaprojektować system informatyczny umożliwiający optymalizację zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wod kan. Kolejnym krokiem będzie praca informatyków nad projektem, a następnie spotkanie by je omówić. Korzyści dla uczestników biorących udział w warsztatach to realny wpływ na funkcjonalności tworzonego systemu, udział w tworzeniu unikatowego na rynku narzędzia, udział w testach systemu oraz preferencyjne warunki wdrażania wypracowanego systemu. Środowisko wod – kan było reprezentowane przez 29 specjalistów.

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń w Bydgoszczy

W poniedziałek 21 listopada w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wodociągowych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli: dr Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” , Krzysztof Dąbrowski Prezes IGWP i grono pracowników Izby. Obecny był także przedstawiciel portalu Wodociągowiec.pl. Spotkanie poświęcone obecnej sytuacji w branży wodociągowej, braku współpracy z Wodami Polskimi i przykładami działań podejmowanych przez wodociągi w Goleniowie choć zapowiadało się burzliwe, było merytoryczne i konstruktywne. Spotkanie zdominowała tematyka komunikacji, której to spotkanie było poświęcone. Wybrzmiały liczne uwagi i prośby do IGWP o usprawnienie polityki informacyjnej do członków Izby oraz do wszystkich interesariuszy, którzy zostali zdefiniowani w strategii.

Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski poinformował, że powstała Strategia Komunikacyjna oraz rekomendowany plan działań dotyczący zmiany sytuacji ekonomicznej PWiK opracowany przy udziale firmy PR Alert Media Adam Łaszyn i członków zespołu ds. informacji o branży IGWP. Zaplanowano zatwierdzenie strategii komunikacji w dniu 19 grudnia na posiedzeniu Rady IGWP. Dla wdrażania strategii w Biurze Izby powstał zespół do spraw koordynacji.  Ustalono, że dla usprawnienia komunikacji będzie się ukazywał opracowywany przez Biuro Izby news tzw. przekaz dnia dla najważniejszych informacji i spraw kryzysowych oraz newsletter o najważniejszych pracach Izby.  Biuro Izby będzie współpracować z wszystkimi mediami branżowymi takimi jak np. BMP, Abrys, Inżynieria, Wodociągowiec.pl. Podjęto decyzję, że ważną rolę w komunikacji pełnią stowarzyszenia wodociągowe i ustalono, że będą odbywały się spotkania przedstawicieli stowarzyszeń z IGWP dwa razy w roku w realu w tym z udziałem całej Rady Izby oraz dwa razy w roku on-line. Spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, że wiodącą rolę przedstawiciela branży pełni Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Rozłamu nie było.

 

 

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie

W dniach 7-9 listopada 2022 r. w Krakowie odbył się Kongres Gospodarowania Wodami
i Ochrony Przeciwpowodziowej. Podczas trzech dni kongresu poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, gospodarowania wodami opadowymi oraz instrumenty prawne zagospodarowania deszczówki, wód opadowych i roztopowych.

Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym, a nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej odpowiada na tę potrzebę. Wydarzenie obfitowało w wystąpienia przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie ram prawnych i finansowych gospodarki wodnej, uznanych naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli firm działających w tym sektorze. Nie zabrakło branżowych debat oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych.

W programie Kongresu znalazły się praktyczne warsztaty, sesje plenarne, sesje techniczne oraz aż dwie wycieczki: na zaporę wodną w Świnnej Porębie i po zielono-niebieskiej infrastrukturze w Krakowie. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Inżynieria, a patronatem honorowym objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląska i Katowickie Wodociągi S.A.

Kongres odbył się w formule hybrydowej: można w nim było uczestniczyć bezpośrednio w Krakowie oraz online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com.

Spotkanie eksploatatorów sieci wodociągowej w Katowickich

3 listopada 2022 roku w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. odbyło się spotkanie eksploatatorów sieci wodociągowej województwa śląskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego, a gospodarzem były Katowickie Wodociągi.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli firm wodociągowych z: Cieszyna, Lędzin, Mysłowic, Sosnowca, Pszczyny, Tworogu, Jaworzna, Sławkowa, Żor, Zabrza, Raciborza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Czeladzi i Tychów.

Spotkanie moderował oraz prowadził Marcin Niemiec, kierownik Oddziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej – Centrum Katowickich Wodociągów. Swoje prezentacje przedstawili również inni przedstawiciele Spółki tj. Grzegorz Oliwa, kierownik Oddziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej – Południe,  Mariusz Pluta, kierownik Działu Pomiarów i kontroli Sieci oraz Małgorzata Szleper-Mazurek, Z-ca kierownika Biura Obsługi Klienta w Katowickich Wodociągach. Przybyłych gości przywitała Dyrektor ds. Obługi Klienta i Sieci, pani Agata Woźniak – Karolczyk, która omówiła charakterystykę i opis systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Katowice, stan zatrudnienia na oddziałach, organizację i tryb pracy oraz zakres obowiązków.

Do szczegółowo omawianych zagadnień na spotkaniu należały: Dezynfekcja sieci wodociągowej za pomocą mobilnych zestawów do ozonowania i chlorowania, usługa „Zlecenie Kompleksowe” – realizacja przyłączeń wod-kan dla odbiorców, okresowa kontrola hydrantów – sposób prowadzenia dokumentacji, metodyka kontroli i pomiarów wydajności, mobilne zestawy do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej oraz GIS – możliwości
i zastosowanie. Całość spotkania zakończyły pytania i dyskusja.

 

 

XXIV edycja sympozjum HYDROPREZENTACJE

W dniach 19-21 października 2022 r. w hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference
w Krynicy Zdroju odbyła się XXIV edycja sympozjum HYDROPREZENTACJE, najstarszej konferencji branży wodociągowej. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Ekologia i rozwój”.

Sympozjum poświęcone jest aktualnym zagadnieniom inżynierii wodno-kanalizacyjnej. Adresowane jest do projektantów, wykonawców, eksploatatorów i kadr menedżerskich branży wodociągowej z całej Polski. Zrzesza najważniejszych specjalistów w tej dziedzinie, którzy wspólnie przedstawiają i omawiają problemy i rozwiązania występujące w branży oraz dzielą się nowościami technologicznymi.

Wśród prelegentów był prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016-20, który swoją prelekcją rozpoczął konferencje i mówił o wpływie zmian klimatu i urbanizacji na stosunki wodne w miastach. Temat oceny możliwości renowacji i wymiany sieci wodociągowych metodami bezwykopowymi podjął dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej. W swoich prezentacjach specjaliści poruszyli temat ozonu w gospodarce wodno-ściekowej, mówiąc m.in. o tym jak tanie, skuteczne i ekologiczne jest ozonowanie wody, przeprowadzone w odpowiedni i przemyślany sposób. Podczas wystąpień nie zabrakło treści związanych z innowacyjnymi działaniami i urządzeniami w branży. Dzięki nim zmniejszane są straty wody, pomiary stają się dokładniejsze i łatwiejsze do zrealizowania, a przeniesienie istniejących instalacji (nie tylko wodnych) do rozszerzonej rzeczywistości pozwala na lepszą kontrolę i uniknięcie błędów przy ewentualnych zmianach. Oprócz tego prelegenci rozmawiali na temat cyberbezpieczeństwa i cyberataków w wodociągach, który staje się coraz większym zagrożeniem w branży.

Gościem specjalnym konferencji, był Prof. Jerzy Bralczyk, wybitny językoznawca, popularyzator wiedzy z zakresu języka mediów, reklamy i polityki. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie języka polskiego, juror w wielu konkursach o charakterze językowym.

Organizatorami konferencji Hydroprezentacje 2022 jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnika śląska, a patronat branżowy Katowickie Wodociągi S.A. oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

 

VI Zjazd Technologów Wody i Eksploatatorów Ujęć Wody

12 października 2022 roku w Goczałkowicach Zdroju odbyła się VI edycja Zjazdu Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic. Koordynatorem
i organizatorem wydarzenia były Wodociągi Jaworzno Sp. z.o.o we współpracy ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego. Gospodarzem było Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Uczestnikami edycji byli przedstawiciele firm wodociągowych między innymi z Sosnowca, Mysłowic, Pszczyny, Piekar Śląskich,  Wadowic, Jaworzna, Zabrza, Żor, Dąbrowy Górniczej, Raciborza czy Kędzierzyna Koźle.

Pierwsza część wizyty odbyła się na sali konferencyjnej gdzie przywitano uczestników
i przedstawiono prezentację, która pokazywała historię 140-letniego przedsiębiorstwa wodociągowego GPW S.A. Następnie gospodarze zaprezentowali Zakład Uzdatniania Wody  Goczałkowice Zdrój i technologię zastosowaną w  doskonale  utrzymanych budynkach łączących nowoczesność z historią. Technolodzy mogli zapoznać się z bogatą  historią rozwoju zakładu zwiedzając poszczególne bloki, które  są przykładem niezawodności systemów uzdatniania wody zaprojektowanych jeszcze w latach 50-tych.  Na koniec spotkania zaproszono uczestników do zwiedzania jednego z  największych w Polsce zbiorników wody pitnej – Jeziora Goczałkowickiego, gdzie w trakcie spaceru po koronie Zapory Goczałkowice zaprezentowano technologom urządzenia i działanie zapory.

 

VII Dzień Bezpieczeństwa w Zabrzu

6 września 2022 roku w Zabrzu odbył się VII Dzień Bezpieczeństwa, zorganizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz firmę Sundoor Tech Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do wykonania specjalistycznych pokazów, prezentacji i szkoleń z zakresu BHP. Uczestnicy mieli okazję wykonać praktyczne ćwiczenia dotyczące m.in. prac na wysokości, asekuracji pracy w studzienkach i zbiornikach zamkniętych z urządzeniami, użytkowania detektorów gazu oraz testów środków ochrony indywidualnej.

Dzień bezpieczeństwa, miał charakter ściśle branżowy i dotykał zagadnień związanych z niebezpiecznymi  zdarzeniami, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania prac wod- kan.

Wszyscy uczestnicy otrzymali imienny certyfikat potwierdzający udział szkoleniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa śląskiego w Katowicach oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Katowicach.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdziła wysoka frekwencja przedstawicieli firm wodociągowych.