XXV kongres WOD-KAN EKO 2022

25 jubileuszowa edycja jednej z największych branżowych konferencji  Wod-Kan EKO odbyła się w dniach 15-17 listopada w Łodzi. Towarzyszyło jej hasło „A-QUO vadis wod-kanie?”, które odzwierciedla niełatwą dziś sytuację w jakiej znajduje się cała branża. Podczas kongresu szukano odpowiedzi na dzisiejsze problemy i wyzwania, a także podjęto próbę wytyczenia kierunków zmian i perspektywy dla całego środowiska wodociągowców.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych prelekcjach – wygłoszono 36 referatów w 6 panelach tematycznych. Zorganizowano także 2 debaty i wywiad publiczny.

Panel „Inwestycje – recepta na trudne czasy” poprowadził Prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski.

Podczas debaty na tegorocznym Kongresie Agnieszka Jaszkaniec, Katowickie Wodociągi oraz Sławomir Grucel, Wodociągi Jaworznio, którzy jako członkowie zespołu ds. informacji o branży IGWP, merytorycznie i praktycznie przedstawili budowanie wizerunku branży, oparte o dobre praktyki PR.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a według opinii uczestników, Kongres WOD-KAN-EKO jest jedną z najlepszych tego typu imprez dla sektora wod-kan.

Patrząc w przyszłość, czyli warsztaty z Future Procesing

8 grudnia br. w Gliwicach odbyło się spotkanie z firmą technologiczną Future Processing,   dostarczającą nowoczesne rozwiązania IT. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na wyzwania branży wod-kan związane z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Dokonano wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowano wnioski, które pozwolą zaprojektować system informatyczny umożliwiający optymalizację zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wod kan. Kolejnym krokiem będzie praca informatyków nad projektem, a następnie spotkanie by je omówić. Korzyści dla uczestników biorących udział w warsztatach to realny wpływ na funkcjonalności tworzonego systemu, udział w tworzeniu unikatowego na rynku narzędzia, udział w testach systemu oraz preferencyjne warunki wdrażania wypracowanego systemu. Środowisko wod – kan było reprezentowane przez 29 specjalistów.

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń w Bydgoszczy

W poniedziałek 21 listopada w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wodociągowych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli: dr Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” , Krzysztof Dąbrowski Prezes IGWP i grono pracowników Izby. Obecny był także przedstawiciel portalu Wodociągowiec.pl. Spotkanie poświęcone obecnej sytuacji w branży wodociągowej, braku współpracy z Wodami Polskimi i przykładami działań podejmowanych przez wodociągi w Goleniowie choć zapowiadało się burzliwe, było merytoryczne i konstruktywne. Spotkanie zdominowała tematyka komunikacji, której to spotkanie było poświęcone. Wybrzmiały liczne uwagi i prośby do IGWP o usprawnienie polityki informacyjnej do członków Izby oraz do wszystkich interesariuszy, którzy zostali zdefiniowani w strategii.

Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski poinformował, że powstała Strategia Komunikacyjna oraz rekomendowany plan działań dotyczący zmiany sytuacji ekonomicznej PWiK opracowany przy udziale firmy PR Alert Media Adam Łaszyn i członków zespołu ds. informacji o branży IGWP. Zaplanowano zatwierdzenie strategii komunikacji w dniu 19 grudnia na posiedzeniu Rady IGWP. Dla wdrażania strategii w Biurze Izby powstał zespół do spraw koordynacji.  Ustalono, że dla usprawnienia komunikacji będzie się ukazywał opracowywany przez Biuro Izby news tzw. przekaz dnia dla najważniejszych informacji i spraw kryzysowych oraz newsletter o najważniejszych pracach Izby.  Biuro Izby będzie współpracować z wszystkimi mediami branżowymi takimi jak np. BMP, Abrys, Inżynieria, Wodociągowiec.pl. Podjęto decyzję, że ważną rolę w komunikacji pełnią stowarzyszenia wodociągowe i ustalono, że będą odbywały się spotkania przedstawicieli stowarzyszeń z IGWP dwa razy w roku w realu w tym z udziałem całej Rady Izby oraz dwa razy w roku on-line. Spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, że wiodącą rolę przedstawiciela branży pełni Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Rozłamu nie było.

 

 

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie

W dniach 7-9 listopada 2022 r. w Krakowie odbył się Kongres Gospodarowania Wodami
i Ochrony Przeciwpowodziowej. Podczas trzech dni kongresu poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, gospodarowania wodami opadowymi oraz instrumenty prawne zagospodarowania deszczówki, wód opadowych i roztopowych.

Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym, a nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej odpowiada na tę potrzebę. Wydarzenie obfitowało w wystąpienia przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie ram prawnych i finansowych gospodarki wodnej, uznanych naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli firm działających w tym sektorze. Nie zabrakło branżowych debat oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych.

W programie Kongresu znalazły się praktyczne warsztaty, sesje plenarne, sesje techniczne oraz aż dwie wycieczki: na zaporę wodną w Świnnej Porębie i po zielono-niebieskiej infrastrukturze w Krakowie. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Inżynieria, a patronatem honorowym objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląska i Katowickie Wodociągi S.A.

Kongres odbył się w formule hybrydowej: można w nim było uczestniczyć bezpośrednio w Krakowie oraz online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com.

Spotkanie eksploatatorów sieci wodociągowej w Katowickich

3 listopada 2022 roku w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. odbyło się spotkanie eksploatatorów sieci wodociągowej województwa śląskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego, a gospodarzem były Katowickie Wodociągi.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli firm wodociągowych z: Cieszyna, Lędzin, Mysłowic, Sosnowca, Pszczyny, Tworogu, Jaworzna, Sławkowa, Żor, Zabrza, Raciborza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Czeladzi i Tychów.

Spotkanie moderował oraz prowadził Marcin Niemiec, kierownik Oddziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej – Centrum Katowickich Wodociągów. Swoje prezentacje przedstawili również inni przedstawiciele Spółki tj. Grzegorz Oliwa, kierownik Oddziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej – Południe,  Mariusz Pluta, kierownik Działu Pomiarów i kontroli Sieci oraz Małgorzata Szleper-Mazurek, Z-ca kierownika Biura Obsługi Klienta w Katowickich Wodociągach. Przybyłych gości przywitała Dyrektor ds. Obługi Klienta i Sieci, pani Agata Woźniak – Karolczyk, która omówiła charakterystykę i opis systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Katowice, stan zatrudnienia na oddziałach, organizację i tryb pracy oraz zakres obowiązków.

Do szczegółowo omawianych zagadnień na spotkaniu należały: Dezynfekcja sieci wodociągowej za pomocą mobilnych zestawów do ozonowania i chlorowania, usługa „Zlecenie Kompleksowe” – realizacja przyłączeń wod-kan dla odbiorców, okresowa kontrola hydrantów – sposób prowadzenia dokumentacji, metodyka kontroli i pomiarów wydajności, mobilne zestawy do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej oraz GIS – możliwości
i zastosowanie. Całość spotkania zakończyły pytania i dyskusja.

 

 

XXIV edycja sympozjum HYDROPREZENTACJE

W dniach 19-21 października 2022 r. w hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference
w Krynicy Zdroju odbyła się XXIV edycja sympozjum HYDROPREZENTACJE, najstarszej konferencji branży wodociągowej. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Ekologia i rozwój”.

Sympozjum poświęcone jest aktualnym zagadnieniom inżynierii wodno-kanalizacyjnej. Adresowane jest do projektantów, wykonawców, eksploatatorów i kadr menedżerskich branży wodociągowej z całej Polski. Zrzesza najważniejszych specjalistów w tej dziedzinie, którzy wspólnie przedstawiają i omawiają problemy i rozwiązania występujące w branży oraz dzielą się nowościami technologicznymi.

Wśród prelegentów był prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016-20, który swoją prelekcją rozpoczął konferencje i mówił o wpływie zmian klimatu i urbanizacji na stosunki wodne w miastach. Temat oceny możliwości renowacji i wymiany sieci wodociągowych metodami bezwykopowymi podjął dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej. W swoich prezentacjach specjaliści poruszyli temat ozonu w gospodarce wodno-ściekowej, mówiąc m.in. o tym jak tanie, skuteczne i ekologiczne jest ozonowanie wody, przeprowadzone w odpowiedni i przemyślany sposób. Podczas wystąpień nie zabrakło treści związanych z innowacyjnymi działaniami i urządzeniami w branży. Dzięki nim zmniejszane są straty wody, pomiary stają się dokładniejsze i łatwiejsze do zrealizowania, a przeniesienie istniejących instalacji (nie tylko wodnych) do rozszerzonej rzeczywistości pozwala na lepszą kontrolę i uniknięcie błędów przy ewentualnych zmianach. Oprócz tego prelegenci rozmawiali na temat cyberbezpieczeństwa i cyberataków w wodociągach, który staje się coraz większym zagrożeniem w branży.

Gościem specjalnym konferencji, był Prof. Jerzy Bralczyk, wybitny językoznawca, popularyzator wiedzy z zakresu języka mediów, reklamy i polityki. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie języka polskiego, juror w wielu konkursach o charakterze językowym.

Organizatorami konferencji Hydroprezentacje 2022 jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnika śląska, a patronat branżowy Katowickie Wodociągi S.A. oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

 

VI Zjazd Technologów Wody i Eksploatatorów Ujęć Wody

12 października 2022 roku w Goczałkowicach Zdroju odbyła się VI edycja Zjazdu Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic. Koordynatorem
i organizatorem wydarzenia były Wodociągi Jaworzno Sp. z.o.o we współpracy ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego. Gospodarzem było Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Uczestnikami edycji byli przedstawiciele firm wodociągowych między innymi z Sosnowca, Mysłowic, Pszczyny, Piekar Śląskich,  Wadowic, Jaworzna, Zabrza, Żor, Dąbrowy Górniczej, Raciborza czy Kędzierzyna Koźle.

Pierwsza część wizyty odbyła się na sali konferencyjnej gdzie przywitano uczestników
i przedstawiono prezentację, która pokazywała historię 140-letniego przedsiębiorstwa wodociągowego GPW S.A. Następnie gospodarze zaprezentowali Zakład Uzdatniania Wody  Goczałkowice Zdrój i technologię zastosowaną w  doskonale  utrzymanych budynkach łączących nowoczesność z historią. Technolodzy mogli zapoznać się z bogatą  historią rozwoju zakładu zwiedzając poszczególne bloki, które  są przykładem niezawodności systemów uzdatniania wody zaprojektowanych jeszcze w latach 50-tych.  Na koniec spotkania zaproszono uczestników do zwiedzania jednego z  największych w Polsce zbiorników wody pitnej – Jeziora Goczałkowickiego, gdzie w trakcie spaceru po koronie Zapory Goczałkowice zaprezentowano technologom urządzenia i działanie zapory.

 

VII Dzień Bezpieczeństwa w Zabrzu

6 września 2022 roku w Zabrzu odbył się VII Dzień Bezpieczeństwa, zorganizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz firmę Sundoor Tech Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do wykonania specjalistycznych pokazów, prezentacji i szkoleń z zakresu BHP. Uczestnicy mieli okazję wykonać praktyczne ćwiczenia dotyczące m.in. prac na wysokości, asekuracji pracy w studzienkach i zbiornikach zamkniętych z urządzeniami, użytkowania detektorów gazu oraz testów środków ochrony indywidualnej.

Dzień bezpieczeństwa, miał charakter ściśle branżowy i dotykał zagadnień związanych z niebezpiecznymi  zdarzeniami, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania prac wod- kan.

Wszyscy uczestnicy otrzymali imienny certyfikat potwierdzający udział szkoleniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa śląskiego w Katowicach oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Katowicach.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdziła wysoka frekwencja przedstawicieli firm wodociągowych.

Konferencja Hydroforum w Kocierzy

W dniach 21-23 września br. w Kocierzy odbyła się Konferencja HYDROFORUM pod patronatem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. Konferencja posiadająca wieloletnią tradycję poświęcona była aspektom zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowym.

Tematem wiodącym konferencji było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 4.0, Efektywność, Kompetencje, Dążenie do doskonałości. Rozpoczęło się wystąpieniem Krzysztofa Dąbrowskiego Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie o wyzwaniach dla branży wodociągowej. Nie brakło również tematów istotnych dla branży, w ostatnim czasie, czyli relacji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i branży wodociągowej oraz krytycznej sytuacji finansowej firm wodociągowych w Polsce  związanej z  procesem taryfikacji realizowanej przez Wody Polskie. Tematem wprowadzającym w program była prezentacja Witolda Ziomka Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., o tym jak Wrocławskie Wodociągi dążą do firmy 4.0. Zaprezentował wiele konkretnych przykładów wdrożonych rozwiązań z obszaru operacyjnego i zarządczego przy wykorzystaniu nowoczesnych narządzi informatycznych. Tematykę tą kontynuowali : Sławomir Jankowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry i Anna Seredyńska-Kraus Dyrektor Finansowy Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pierwszy dzień obrad zakończyło spektakularne i pouczające wystąpienie firmy Niebezpiecznik.pl  pod intrygującym tytułem: Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom.  Nie brakło przykładów, zagrożeń i przestróg związanych z bezpieczeństwem wykorzystywania narządzi informatycznych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był kapitałowi ludzkiemu. Bez profesjonalnego, kompetentnego, odpowiedzialnego i dobrze wyszkolonego zespołu firma nie będzie mogła podążać w kierunku przedsiębiorstwa 4.0. Klara Ram ekspert EurEau i doradca IGWP przedstawiła jakie jest zapotrzebowanie na nowe kompetencje w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz podzieliła się z uczestnikami konferencji efektami pracy w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w sektorze wod.-kan. Piotr Ziętara Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa S.A. przedstawił temat: Kapitał ludzki elementem kompetencji szeroko prezentując doświadczenia wodociągów krakowskich wytyczając kierunek, w którym powinny podążać firmy wodociągowe. Wskazał jak dążyć do doskonałości w obszarze zarządzania personelem i jak robić to efektywnie.

Firmy wodociągowe przeszły ogromne przemiany. Efektem jest znaczna poprawa stanu środowiska naturalnego, wynikająca z działań branży i co najważniejsze uzyskano najwyższą jakość produktu i świadczonych usług. Nastąpiła zmiana mentalności nas wszystkich – zarówno menedżerów zarządzających , kadry kierowniczej, jak i szeregowych pracowników. O tych zagadnieniach jak i wyzwaniach na czas kryzysu, działań wobec zagrożeń dla infrastruktury krytycznej wod.-kan. wybrzmiało podczas panelu dyskusyjnego : Menadżer firmy jutra. W  panelu udział wzięli wodociągowcy: Piotr Niemiec, Grzegorz Rybka, Piotr Ziętara oraz Jolanta Krawczyk – EduPartners i mjr Leszek Pietraszek.  Wystąpienia wodociągowców podczas konferencji były poprzeplatane prezentacjami producentów urządzeń, technologii i firm świadczących usługi w obszarze wod.-kan. wskazując najlepsze rozwiązania i ich efektywność zastosowań.

Partnerami konferencji były firmy : Złote Runo Spółka z o.o. , Fusion Polska Sp. z o.o. , AVK Armadan Sp. z o.o. , HUFGARD POLSKA, Duko Inżynieria Sp. z o.o. , Blejkan S.A. , Pompax S.A.

II Konferencja Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągowców w Dobczycach

W dniach 15-16 września w Dobczycach odbyła się II Konferencja Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Galicyjscy wodociągowcy dyskutowali o istotnych kwestiach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem wod.-kan. Tj.: zapewnieniu ciągłości zasilania przedsiębiorstwem wod.-kan., do jakiego  stopnia rozwijać system kanalizacyjny oraz woda-energia-odpady w kierunku zamkniętym.

Konferencja była również doskonałą okazją, by złożyć uroczyste podziękowania Panu Alfredowi Szylko, prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, który przez 15 lat pełnił funkcję prezesa Spółki. Za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju branży i wieloletnie zarządzanie przedsiębiorstwem otrzymał podziękowania oraz gratulacje.

Kolega Alfred Szylko był członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, w imieniu którego przemówił prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski, dziękując za przyjaźń i będąc pod wrażeniem tego wszystkiego co osiągnął, życząc szczęścia i dobrej pamięci o koleżankach o kolegach z branży. Swoje podziękowanie złożył również Piotr Ziętara, prezes Wodociągów Miasta Krakowa oraz wielu wodociągowców obecnych na konferencji