Odszedł ś.p. Janusz Dulik

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi ś.p. Janusza Dulika, wieloletniego prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich.

Janusz Dulik w roku 2018 obchodził 40 lat pracy zawodowej w branży wodociągowej. W tak długim okresie pracy był innowatorem i pomysłodawcą wielu nowatorskich rozwiązań technicznych dotyczących instalacji wodociągowych. Zawsze poszukiwał rozwiązań prekursorskich i efektywnych ekonomicznie.

Pełniąc funkcję Prezesa MPWiK Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich nieustannie wspierał inicjatywy społeczne mieszkańców pamiętając o starszych i najmłodszych. Był pełen życzliwości dla innych co dało wyraz nominowania go przez społeczność miasta do tytułu „Piekarzanin Roku”. Zawsze był zaangażowany w życie branży. W okresie aktywności zawodowej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Za swoją pracę zawodową i na rzecz lokalnej społeczności został wyróżniony licznymi odznaczeniami w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego; otrzymał wyróżnienie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, a także zdobył tytuł Menadżera Roku Branży Wodociągów i Kanalizacji. W 2020 roku otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Jako człowiek wyróżniał się bogatą osobowością. Był skromny i honorowy, jednocześnie pogodny i pełen życzliwości. Takiego go zapamiętamy.