NIK o oczyszczalniach ścieków

W dniu 2 stycznia 2014 r. na stronie Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport z kontroli przeprowadzonych w oczyszczalniach ścieków w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. Jak NIK ocenia działania skontrolowanych oczyszczalni w tym zakresie przeczytać można pod niniejszym adresem: NIK o oczyszczalniach ścieków komunalnych

Całą informację o wynikach kontroli pn. Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012 znajdą Państwo również w strefie członkowskiej. Materiały dostępne po zalogowaniu.