Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGWP

Informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członów Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie.

Konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wynika z potrzeby uchwalenia zmian w Statucie Izby oraz uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Więcej informacji można uzyskać klikając na poniższy link:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGWP