Korytarze przesyłowe

W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Jednym z zagadnień omawianych na tym posiedzeniu był temat korytarzy przesyłowych. Podstawą do dyskusji było wykonane na zlecenie IGWP opracowanie firmy Inplus pt. „Oszacowanie sumy odszkodowań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, w związku z aplikacją algorytmu zawartego w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych”. Opracowanie to a także projekt Ustawy z dnia 18.07.2013 r. o korytarzach przesyłowych wraz z uwagami IGWP dostępne są TUTAJ po zalogowaniu do części dla członków Stowarzyszenia.
Opracowanie dot. oszacowania odszkodowań zostało przyjęte przez Radę IGWP i zostanie przekazane do Ministerstwa wraz z uwagami:

  • współpraca przy opracowaniu ustawy o korytarzach przesyłowych, która będzie uwzględniać aspekty i interes zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • współpraca przy kształtowaniu rozporządzenia w którym zostaną określone maksymalne szerokości korytarzy przesyłowych. Izba jest zainteresowana ustaleniem pasa przesyłowego po śladzie sieci wodno-kanalizacyjnej.

W opracowaniu firmy Inplus znajduje się rownież załącznik nr 8 i 9 w formie elektronicznej aplikacji algorytmu, który umożliwia samodzielne dokonanie obliczeń kosztów odszkodowań dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zapraszamy do lektury i wykorzystania materiałów.