Kongres ENVICON Water

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Kongresu ENVICON Water, którego organizatorami są firma ABRYS Sp. z o.o. oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Kongres odbędzie się w dniach 10-11 maja 2016 r. w Bydgoszczy i towarzyszy największym branżowym Targom WOD-KAN.
Pierwsza edycja Kongresu będzie okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski. Inwestycje w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków, wyzwania jakościowe oraz wzorowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione pierwszego dnia konferencji.
PROGRAM_ENVICON_Water
Partner branzowy-karta zgłoszenia + informacje org. ENVICON Water

Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: www.abrys.enviconwater.pl
Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego objęło tytułem partnera branżowego to wydarzenie, dlatego dla członków Stowarzyszenia koszt uczestnictwa wynosi 890 zł netto.